آشنایی جامع و مفید در رابطه با علوم غریبه

0

بسم الله الرحمن الرحیم

آشنایی جامع و مفید در رابطه با علوم غریبه

آشنایی جامع و مفید در رابطه با علوم غریبه،علم غریبه چیست ؟کتاب علوم غریبه چیست ؟علم علوم غریبه چیست؟ معنی علوم غریبه چیست؟ علوم غریبه جفر چیست؟
آشنایی جامع و مفید در رابطه با علوم غریبه،علم غریبه چیست ؟کتاب علوم غریبه چیست ؟علم علوم غریبه چیست؟ معنی علوم غریبه چیست؟ علوم غریبه جفر چیست؟

علوم غریبه

علوم غریبه  علوم نا اشنا وغریب دور از دسترس عام و مرموز که به

نیروهای مافوق طبیعه می پردازد و اسرار آن درقلوب عالمان ان پنهان 

است به دو دسته باطل و حق در حرکت است.

باطل آن حرکت در ظلمت گمراهی در پی شیطان و فتنه ها و دامها

گسترده شده او می باشد و مقابل آن راه حق سیر سلوک در عالم

قرار گرفتن در دالان نور الهی است.

اما دانشمندان عصر امروز به این نتیجه رسیده اند که علوم غریبه  

به هیچ وجه با علم امروز قابل اثبات و سازگار نیست .

علوم امروزی در پی کسب تجربیات بشر از حضرت ادم تا کنون در

مسیر (پوزیتویسم) انتقال تجربیات بوده است که در مقابل علوم

خفیه غیرقابل اثبات است.

علوم غریبه از سه قسمت تشکیل شده که باب اول عوام  میدانند

شامل خمسه محتحبه

1-کیمیا  2-لیمیا  3-سیمیا  4-ریمیا  5-هیمیا

و دو باب دیگر:

آشنایی جامع و مفید در رابطه با علوم غریبه،علم غریبه چیست ؟کتاب علوم غریبه چیست ؟علم علوم غریبه چیست؟ معنی علوم غریبه چیست؟ علوم غریبه جفر چیست؟
آشنایی جامع و مفید در رابطه با علوم غریبه،علم غریبه چیست ؟کتاب علوم غریبه چیست ؟علم علوم غریبه چیست؟ معنی علوم غریبه چیست؟ علوم غریبه جفر چیست؟

1-شناخت خداوند تبارک تعالی خلقت ادمی و رموز خلقت ادمی

2-شناخت ادمی و قدرتهای خاص او 

کیمیا:

در واقع علمی می باشد که به وسیله ان قوای هر جسم را به حدی از کمال می توان تغییر داد که باعث ترقی پیشرفت و افزایش درجه کیفی در ان جرم می گردد.

همانند تبدیل فلزات به عنوان مثال مس به طلا که برخی این علم را فقط تبدیل مس و فلزات به طلا می دانند اما در مفهوم کلی تبدیل هر جرمی با ارزش به نسبت کمتر به درجه کیفی بالا و حد کمال آن می باشد.

از علم کیمیا در بخشهای مختلف می توان بهره برد مثال در این باب در حوزه طب که برای حقیر جالب بود و آزموده ام رشد مو که از نظر پزشکی حال حاضر جوابی برایش نیست مقداری سیاهدانه را سوزانده و بعد آن را پودر کرده و با اب تنها اب کشی نمود این عمل را سه نوبت انجام داده موها تا چند سانتیمتر بلندترخواهد شد و بارها تجربه کردم.

هیمیا:

علم شناخت وتسخیرات کلی از افلاک وخادمان ستارگان از درجات ملکی تا علوی و سفلی شناخت کامل احوالات انها و ترکیب قوای عالم بالاترباعناصر عالم پایین تر است.

برای دست یابی به تاثیرات عجیب که در این باب تسخیر کواکب هفت گانه دارای کاربرد  متنوع می باشد را به عنوان مثال کوچک می آورم.

در باب تسخیرات کواکب باید از تسخیر قمر که نزدیکترین است شروع تا دورترین آن .

به عنوان مثال عزیمت استخدام ملوک سبعه فلکیه در هفت روز ملوک علوی و هفت خادم سفلی با این دستور می توان انها را استخدام کرد مدت  عمل هفت روز از یک شنبه اول ماه قمری صیام بودن عزیمت را بعد از هر نماز واجب 21مرتبه خوانده و بخورلبان ذکر و تخم گشنیز است.

همچنین ببینید  دعای قوی و مجرب تسخیر قلب سریع الاثر

توکیل هادراین عزیمت متفاوت و دارای قدرتهای متنوع کاربرد متفاوت است عزیمت:

بسم الله وبالله ومن الله الی الله علی الله فی الله ولا اله الاالله………….

الی آخر و اصراف آن هفت مرتبه سوره فاتحه وایات اخر سوره جمعه می باشد.

ریمیا:

علمی برپایه چشم بندی ها طردستی ها وتمزج در قوا و خواص اجرام است .

وجه تشابه با علم سیمیا بسیار دارد ولی تمایز ان دراستفاده تنها از خواص مواد است نه دخالت دادن نیروهای ماورالطبیعه چنان که در سیمیا از خواص موادوکمک ارواح باهم استفاده می شود از این رو به آن چشم بندی طردستی و شعبده بازی می گوییم.

به عنوان مثال در این باب شیرین کردن نمک کمی نمک در ظرف ریخته و مقداری آرد به آن اضافه می کنیم ومخلوط کرده و حالا کمی از مخلوط را روی زبان میرزیم که به جای شوری نمک شیرینی حس می کنیم این یک شعبده و حقه است وقتی مخلوط آرد نمک راروی زبان می ریزیم بزاق دهان ابتدا مولکول آرد تبدیل به قند می شود باعث ایجاد مزه شیرینی بر روی زبان می گردد.

سیمیا:

علمی بر پایه تصرف ازخواص مواد وترکیب تجزیه تا استفاده از ارواح که باعث ایجاد توهمات

و کارهای عجیب می شود. جادوگران درطول تاریخ از این علم بهره می بردند و کارهای

عجیب مثل ناپدید شدن از دید مردم یا ایجاد صحنه های موجودات خیالی مناظر عجیب را انجام می دادند .

در این باب مثال استخوان که طبع تراب دارد و روحانیت دارد به آن شمعون می گویند و با  آن می توان معدنیات نباتات و انچه به کوه صحرا تعلق دارد تسخیر کرد و در تسخیر در این عمل استخوان رسوب شده در اب حل شده و نام بردن اسم شمعون به منزله قسم عمل است بر روی ان استخوان باد نوشته شود …. علها کلطثتینا….تشت مسی را کنار گذاشته و ان استخوان را در بالا و…….واز نظرها غایب شود و حاضران او رانبینند.

همچنین ببینید  اصل و ریشه طلسم طرطبه مقلاص و خواص محبت ثروت

لیمیا:

علمی که روح به وسیله ارتباط با ارواح قوی و ملائک و تمزج قوای فاعله عالیه خود با مفعول سافله تا فعلی غریب به وجود اورد و به درجه ای از علم حکمت برساند که در  عالم مجهولات بر ان آشکار گردد.

و شاخه هایی دارد به عنوان مثال علم جفر که دروازه روشن شدن و آشکارگشتن است.

 

 

ذکرعرفان سايت ادعيه و اذکار ختومات  www.zekrerfan.com     @zekrerfan

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.