انگشتر موکل دار

0

انگشتر موکل دار

موکل و یا وکیل خود برای سپردن کاری به او که عامیانه موکل گفته می شود اما باب انگشتری موکل دار

– آیا انگشتر موکل دارد؟کدام فلز است؟موکل آنها از چه نوع تیره و طایفه ای است؟آیا از همه نوع

موکلان است؟آیا در انگشتر زندگی می کند؟آیا انگشتر موکل دار از خود موکل دارد؟آیا موکل آن تسخیر

و مجبور به حضور در انگشتر گردیده است؟

 

آیا صاحب انگشتر در امور خاص خدمت می کند؟ یا نه در هر کاری خدمت می کند؟آیا صاحب

انگشتر ارتباط بصری دارد؟و هزاران سوال دیگر در این باب که هر کس از عوامل نام انگشتر موکل دار

را بشنود برایش پیش می آید، اما این حقیر قصد دارم در این باب مطالبی را که نه از بستر اینترنت

و نه کتب و نگارش های دیگر اشخاص سعی کردم مطلب بنا به فرمایش عزیز بزرگوارم از خود حقیر باشد.

 

در باب انگشتر موکل دار شاید فقط گوشه ای از هزاران نکته پیرامون آن در اصل هر فلز یا شیء به

شرط داشتن عامیانه شخص در آن برای رفت و آمد حضرت موکل قابلیت موکل دار بودن را داراست.

 

در خصوص انگشتر اما بهترین نوع سنگ که عامه مردم می دانند سنگ عقیق می باشد سنگی با قدرت

شگفت انگیز مخصوصا نوع سرخ آن که معدنی و دارای رگه ها انواع معدنی آن دارای مایع به مقدار کم

و با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نمی باشد.

 

بهترین نوع عقیق یمنی که از کوههای یمن استخراج و مرغوب ترین آن می باشد.برای موکل دار کردن و

همچنین ببینید  دعای زبان بند مشروع با دستور برای رهایی از شر زبان

نوع سلیمانی نیز دارد که عامه پسند است همان خاصیت ها را دارد در کل شفافیت خاص رگ ها برای

تنفس سنگی مقدس که در عوالم بالا از نوع زرد و سرخ آن موجود و بنا به روایات در بهشت دو کوه از

سنگ عقیق انگشتری که بنده داشتم و برایم اتفاق افتاد مدتها قبل به واسطه دشمنای که داشتم و متوسل

شدن آنان به انواع سحر بخصوص سحر قرین در آن زمان بنده اطلاعم از حضرات موکلین وکلا شناختم

نسبت به دنیای ماوراء کم بود از ادیه و طلسمات زیادی جهت دفع همزاد استفاده نمودم اما باز هم

مشکلات و اذیت آزار بود .

 

مدتها قبل به بنده گفته بودند که عقیق سرخ برات مبارک است  و استفاده کن .

انگشترعقیق سرخ معروف به نوع گردبردار یمنی بسیار قدیمی از یکی از دوستان گرفتم و چند مدت

دست کردم همه چیز برایم آرام بود مدتها بعد آن را به یکی از نزدیکانم هدیه دادم اما بعد از آن بود

که مشکلات پیدا شد ، علت را جویا شدم با دوستان بزرگوار متخصص و پس از بررسی

موضوع بنده و علت مشکلات آزار همزاد عنوان شد و به حقیر گفته شد انگشتر عقیق سرخ که داشتی و

فلان سوره ی قرآن که می خواندی باعث آرامش شما در آن مدت بوده است .

همچنین ببینید  دعا بازگشت معشوق از راه دور سریع الاجابه و تضمینی

 

از بحث اصلی خارج نشویم ئ الان خداوند عالم را شکر می گویم که شناخت نسبی به حضرات موکلات

پیدا کردم و البته که متحد و یاور بزرگی هست.

آن سنگ خاص عقیق انگشتری دارای نورانیت خاص و درخشش بسیار خاص و دارای موکل بود و موکل

آن همانند نگهبان از صاحب انگشتر حمایت می کرد .

 

نکته ای وجود دارد این است که با این حال که من انگشتر را به یکی از نزدیکان هدیه دادم اما فکر

می کنم برای ایشان موکل فعال نبوده است.

سنگ عقیق از نوع معدنی و اصل آن دارای خاصیت موکل دار شدن می باشد .اما موکل به چه صورت

وارد انگشتر و انگشتر موکل دار گردید ؟

 

روشهای مختلفی درعامه برای موکل دار کردن انگشتر وجود دارد.اعم از بخور خاص دادن ، عزیمت

خاص خواندن ، بروج خاص کوکب خاص و ریاضت شخص مشغول عمل در نوع دیگر به از کار الهی

خواندن است .

 

ذکر خاص و مدت خاص و عدد خاص یا خواندن سوره ای از قرآن کریم باز هم به عدد خاص و آداب خاص.

نوع دیگر با رسم طلسم خاص در ظرف از جنس خاص انبر یا گلاب و طیبات و …. انواع موکلین

مسلمان تا خدام مسیحی ، یهودی ، سفلی و …. امکان پذیر با قدرت های متفاوت  و مختلف وجود دارد .

مهم آن است که در راه حق از این نعمت های بی شمار خداوند تبارک تعالی که به ما ارزانی کرده است

استفاده کنیم .

 

اما از حضرت استاد تقاضا دارم بنده ی حقیر را ببخشند زیرا امر فرموده بودند در خصوص مباحثی

همچنین ببینید  دعای مجرب تبدیل عشق یک طرفه به عشق دو طرفه

مطالبی بنویسم اما نگارشات حقیر کجا و دریای معلومات ایشان کجا ؟ عرضم این است بنده از اینکه

از مطالب و گفته ها و اعمال دیگر اشخاص کپی برداری و خدمت حضرت استاد عامل بابایی ارائه

دهم به شدت شرمسار و باعث شرمساری بیش از پیش حقیر است .

بنده عفو کنید که سخن گفتن و نگارش در مقابلتان بسیار دشوار است .

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.