بستن زبان دشمن و بدگویان – بستن زبان دشمن با حروف ابجد

0

بستن زبان دشمن و بدگویان – بستن زبان دشمن با حروف ابجد

در این پست از سایت دعایاب بستن زبان دشمن و بدگویان – بستن زبان دشمن با حروف ابجد را قرار داده ایمبرای بستن زبان دشمنان و بدگویان از دعاها و دستورالعمل های مجرب که توصیه شده است استفاده کنید.برای بستن زبان افرادی که با دشمنی دارند و در کار شما کارشکنی می کنند از حروف ابجد استفاده نمایید .دستور محاسبه بستن زبان با حروف ابجد در ادامه مطلب ذکر شده است.

بستن زبان دشمن و بدگویان – بستن زبان دشمن با حروف ابجد
بستن زبان دشمن و بدگویان – بستن زبان دشمن با حروف ابجد

بستن زبان شوهر,بستن زبان دشمن,بستن زبان شوهر با قفل,بستن زبان با چاقو,بستن زبان همسایه بد,بستن زبان با سوره حمد,بستن زبان با ادرار,بستن زبان شوهر با ادرار,بستن زبان دشمن با حروف ابجد, بستن زبان خواهر شوهر از راه دور

بستن زبان دشمن و بدگویان – بستن زبان دشمن با حروف ابجد:

بستن زبان دشمن با حروف ابجد: حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر : (الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ ) ، ( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ، ( ک = ۸ ) ، ( ل = ۶ ) ، ( م = ۴ ) ، ( ن = ۲ ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = ۱۰ ) ، ( ف = ۸ ) ، ( ص = ۶ ) ، ( ق = ۴ ) ، ( ر = ۸ ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = ۴ ) ، ( ث = ۸ ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = ۴ ) ، ( ض = ۸ ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = ۴ ) .

ابجد کبیر : (الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ ) ، ( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ،( ک = ۲۰ ) ،( ل =۳۰ ) ، ( م = ۴۰ ) ، ( ن = ۵۰ ) ، ( س = ۶۰ ) ، ( ع = ۷۰ ) ، ( ف = ۸۰ ) ، ( ص = ۹۰ ) ، ( ق = ۱۰۰ ) ، ( ر = ۲۰۰ ) ، ( ش = ۳۰۰ ) ، ( ت = ۴۰۰ ) ، ( ث = ۵۰۰ ) ، ( خ = ۶۰۰ ) ، ( ذ = ۷۰۰ ) ، ( ض = ۸۰۰ ) ، ( ظ = ۹۰۰ ) ، ( غ = ۱۰۰۰ ) .

همچنین ببینید  زمان نماز امام جواد (ع) و نحوه نماز امام جواد (ع)
 

باید به عرض برسانم که تنها حروف ابجد از جمله خواصی بسیار دارد ، که اکنون به طور خلاصه گفته می شود .

۱- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را در ورقع ای نوشته و بخواهد آنان را مسخر کند ، ورقه را در آب انداخته و آب را به خورد آنان دهد .

۲- می توان با ۲۸ حرف ابجد دشمن را سرگردان کرد .

۳- می توان با ۲۸ حرف ابجد دشمن را صدمه زد یا هلاک گردان .

۴- هر گاه ۲۸ حرف را بر روی کاغذی نوشته وآن را در خاک دفن کنید به نیت آن غائب احضار گردد بحق تعالی غایب پیدا می گردد .

۵- به جهت محبت این حروف را نوشته بر روی کاغذی و آن را آب کشیده و آبرا بخورد مطلوب دهد بیقرار میگردد .

۶- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و آن را بر گردن طفل آویزان کند هرگز نترسد .

۷- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وکسی که طالب علم باشد ، کاغذ را آب کشیده بخورد ذهن او قوی گردد .

۸- هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته وآن را بر درختی کم ثمر ببندد ثمره آن زیاد می گردد .

هر گاه ۲۸ حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته ودر چاهی که کم آب می باشد انداخته آب آن چاه زیاد می شود .

همچنین ببینید  دعای خیلی قوی برای بستن زبان شوهر بدگو و بد دهن و پرخاشگر

باید به عرض برسانم که هر سال ۱۲ ماه دارد ، هر ماه را طالعی گفته اند ، در زمان حضرت سلیمان که هر انسانی روزگار او شبیه یکی از این دوازده طالع می شود و آن ۱۲ طالع به نام :

۱ – حمل ، ۲ – ثور ، ۳ – جوزا ، ۴ – سرطان ، ۵ – اسد ، ۶ – سنبله ، ۷ – میزان ، ۸ – عقرب ، ۹ – قوس ، ۱۰ – جدی ، ۱۱ – دلو ، ۱۲ – حوت ، میباشد .

هر گاه بخواهید طالع شخصی را پیدا کنید :

باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و با هم جمع کنید ، سپس حاصل جمع را تقسیم بر ۱۲ کرده و باقیمانده طالع شخص می گردد .

توجه ! اگر زمانی باقیمانده صفر باشد باید نام تنها را تقسیم بر دوازده کنید و باقیمانده طالع آن شخص می شود . و باید بدانید که فرق حروف ابجد با حروف فارسی این است که در حروف فارسی ۳۲ حرف داریم اما در ابجد ۲۸ حرف داریم و فرق آنها در ۴ حرع ( گ- چ- پ- ژ ) میباشد و در هنگام استفاده از حروف ابجد در فارسی این حروف حذف می گردد .

برگرفته از سایت هاروس

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.