تعبیر خواب آتش سوزی – دیدن آتش سوزی در خواب نشانه چیست ؟

0

تعبیر خواب آتش سوزی – دیدن آتش سوزی در خواب نشانه چیست ؟

در این پست از سایت تعبیر خواب و ذکر و دعاهای قرآنی دعایاب تعبیر خواب آتش سوزی – دیدن آتش سوزی در خواب نشانه چیست ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر خواب آتش سوزی . کاملترین تعبیر خواب آتش سوزی و آتش گرفتن خانه و منزل و آتش سوزی مغازه و اتش سوزی شهر و آتش سوزی در جنگل و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد …

تعبیر خواب آتش سوزی – دیدن آتش سوزی در خواب نشانه چیست ؟
تعبیر خواب آتش سوزی – آتش سوزی در خواب نشانه چیست ؟

معنی و مفهوم آتش سوزی در خواب,دیدن آتش سوزی در خواب چه تعبیری دارد ؟,تعبیر خواب آتش سوزی جنگل,تعبیر خواب آتش سوزی در شهر,تعبیر خواب آتش سوزی خانه,تعبیر خواب آتش سوزی منزل مسکونی,تعبیر خواب آتش گرفتن ماشین

تعبیر خواب آتش سوزی – دیدن آتش سوزی در خواب نشانه چیست ؟

آتش نمادی از احساساتی همچون شور زندگی و آزردگی و سرخوردگی است و شعله‌های آتش در آسمان نشانی از تحولات عظیم در دیدگاه‌ها و پای گذاشتن به مرحله بعدی بلوغ روان است.

تعبیر خواب آتش سوزی:

بیتون مى‌گوید: اگر در خواب دیدید که جایى آتش گرفته و کسى نسوخته نشانه‌ى شادمانى و خوشحالى براى شما خواهد بود.

تعبیر خواب آتش سوزی در خانه:

دانیال نبی: اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.

همچنین ببینید  تعبیر خواب دیدن امام زاده – تعبیر رفتن به امام زاده در خواب

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد. اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.

یوسف پیامبر: دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد

آنلی بیتون: اگر در خواب دیدید خانه‌ی شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‌ی آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:

حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.حریق در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح: یک شغل خوب یک حریق در خانه شما با شعله‌های تیره: ورشکستگی مالی حریق در خانه شما با شعله‌های کوچک: پول هنگفت

**************************************************

برگرفته از سایت دعاشفا

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.