تعبیر خواب آشتی دادن و آشتی کردن چیست

0

تعبیر خواب آشتی دادن و آشتی کردن چیست

 

تعبیر خواب آشتی چیست
                                   تعبیر خواب آشتی چیست

 

تعبیر خواب آشتی به روایت محمد بن سیرین

اگر شخص در خواب ببیند در آشتی با خشم و غضب کسی را به صلاح می خواند

تعبیر چنین باشد که او را به, فساد و تبهکاری می خواند و می کشاند.
اگر در خواب دیده شود که شاهد آشتی کردن ، است تعبیر آن باشد که عمرش

طولانی می شود.
اگر خواب ببیند در آشتی کسی را به فساد از دین دعوت کرد ، دلیل آن باشد که او

را به طلاح و درستکاری, و خیر و راه راست می خواند.

 

تعبیر خواب آشتی
آشتی در خواب نشانه خوبی و خوبی است و رهگذران تعابیر خوبی برای آن ارائه

داده اند. در این مقاله تعبیر خواب آشتی را روایت ابن سیرین ، مطیعی تهرانی و

امام صادق مشاهده خواهید کرد.

ابن سیرین می گوید که شاهد آشتی در خواب عمر طولانی دارد. تعبیر خواب آشتی  ابن سیرین نیز همین عقیده را دارد و مصالحه را نشانه دوام می داند. باید بدانید که

همچنین ببینید  تعبیر خواب سفر به مکان نامعلوم – تعبیر سوغاتی آوردن از سفر در خواب

اگر شخصی که آرزوی آشتی دارد زن باشد ، به این معنی است که در آینده از چیزی ناامید خواهد شد

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند

داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن

است که بد او را می‌خواهید و کینه ای از او به دل دارید

ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده‌اید خوب است و این

را می‌گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می‌توانید برای یکدیگر مفید و مؤثر واقع شوید.

اگر در خواب با کسی که اصلاً او را نمی‌شناسید آشتی کردید نشان آن است که

کسی به شما نیکی می‌کند.

 

لیلا برات می گوید

آشتی کردن با کسی به معنی این است که شما رقیبی بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود دارید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در زندگی و آینده‌ی خود، کاری او را بسیار ناامید خواهد کرد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز صورتی نیکو می‌تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید نشان آن است که بد او را می‌خواهید و کینه ای از او به دل دارید ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده‌اید خوب است و این را می‌گوید که خیر و صلاح در پیش دارید و می‌توانید برای یکدیگر مفید و مؤثر واقع شوید. اگر در خواب با کسی که اصلاً او را نمی‌شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می‌کند.

همچنین ببینید  دعای تضمینی و مجرب برای افزایش محصولات باغ و درختان

 

بیتون می‌گوید

اگر زنی چنین خوابی ببیند، دلالت بر آن دارد که در آینده از امری ناامید خواهد شد.

 

 

 

سايت دعاياب مرجع ادعيه و اذکار قرآني 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.