تعبیر خواب جمعیت و سخنرانی برای جمعیت و گم شدن در میان جمعیت

0

تعبیر خواب جمعیت و سخنرانی برای جمعیت و گم شدن در میان جمعیت

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب جمعیت و سخنرانی برای جمعیت و گم شدن در میان جمعیت را قرار دادیم . کاملترین تعبیر خواب جمعیت و ازدحام جمعیت و شلوغی جمعیت و مسافرت رفتن با جمعیت زیاد و حرف زدن و سخنرانی برای جمعیت زیاد مردم …

تعبیر خواب جمعیت و سخنرانی برای جمعیت و گم شدن در میان جمعیت
تعبیر خواب جمعیت و سخنرانی برای جمعیت و گم شدن در میان جمعیت

تعبیر خواب جمعیت زیاد مردم,تعبیر خواب مسافرت رفتن با جمعیت زیاد,تعبیر خواب حرف زدن برای جمعیت زیاد,تعبیر خواب مرگ و میر جمعیت,معنی و مفهوم دیدن جمعیت مردم در خواب

تعبیر خواب جمعیت و سخنرانی برای جمعیت و گم شدن در میان جمعیت:

تعبیر خواب جمیعت :جمعیت در خواب از دیدگاه کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ به این صورت است.

جمعیت:احساس اینکه عده‌ای جای شما را پر کرده‌اند و شما را راه نمی‌دهند (مجازا مانع پیشرفت شما شده‌اند)، عقاید عمومی، احساسات کلی شما درباره مردم، گمنامی، استتار.

گم شدن در میان جمعیت:احساس اینکه جهت مشخصی ندارید، در برابر عقاید و اندیشه‌ها و عقاید گوناگون گیج شده‌اید، عدم تمایل به اینگه متمایز یا برجسته باشید.

اگر مورد حمله جمعیت قرار گرفتید:ترس از اینکه مردم درباره شما چه فکری می‌کنند، غرایز غضب آلوده خود شما که برایتان خطرناک هستند.

رهبری جمعیت، سخن گفتن با جمعیت و یا بخشی از جمعیت بودن در یک رویداد مهم:

سائقه یا ایده‌ای که بسیاری از وجود ما از قبیل لذت بصری، امیال جسمانی، افکار، حس موسیقیایی، احساسات مذهبی، شهود، ترس، بلندپروازی، عطش، میل به ستایش شدن، آزارگر درون ما، که همه این‌ها جمعیت را تشکیل می‌دهند.

چگونگی ارتباط ما با جمعیت:

به ارتباط ما با جمع درون خود و جمعیت بیرون اشاره دارد. ناتوان ب.دن از تحمل بخش‌هایی از نفس که به عدم تحمل مردمانی با همان ویژگی‌ها می انجامد.

تعبیر خواب ازدحام جمعیت :

لیلا برایت می‌گوید:اگر در خواب جمعیت زیادی را در حال ازدحام بینید، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارهایتان می‌باشید.

آنلی بیتون می‌گوید:دیدن جمعیتى در خیابان، نشانه‌ى موفقیت در انجام کارها است.اگر در خواب جمعیتى با لباس‌هاى پاکیزه و تمیز ببینید بیانگر داشتن لحظات لذتبخش است. دیدن جمعیتى در کلیسا، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

تعبیر خواب صحبت کردن برای جمعیت زیاد:مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید که جمعیتی زیاد آمده و شلوغ است و شنونده بسیار دارید و شما پشت تریبون قرار گرفته‌اید نشان آن است که مردم درباره شما حرف خواهند زد و عیب جویی می‌کنند بخصوص اگر در خواب صدای خودتان را بشنوید.

تعبیر خواب مسافرت رفتن با افراد زیاد:بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می‌کنید، علامت آن است که با ماجراهایی دلپذیر روبرو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید کرد.

******************************

برگرفته از سایت ملکوت 786

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.