تعبیر خواب ماشین و رانندگی با ماشین – تعبیر خریدن ماشین در خواب

0

تعبیر خواب ماشین و رانندگی با ماشین – تعبیر خریدن ماشین در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب دعایاب تعبیر خواب ماشین و رانندگی با ماشینتعبیر خریدن ماشین در خواب را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب ماشین و اتومبیل و رانندگی کردن با ماشین و خریدن و فروختن ماشین و تصادف کردن با ماشین و انفجار ماشین و واژگون شدن و چپ کردن ماشین …

     تعبیر خواب ماشین و رانندگی با ماشین

تعبیر خواب ماشین قرمز,تعبیر خواب ماشین بدون راننده,تعبیر خواب ماشین راندن,تعبیر خواب ماشین خریدن,تعبیر خواب ماشین سایپا,تعبیر خواب ماشین سواری سفید,تعبیر خواب ماشین شاسی بلند,تعبیر خواب ماشین سنگین,تعبیر خواب خرید و فروش ماشین,تعبیر خواب ماشین صفر کیلومتر,تعبیر خواب ماشین مدل بالا,تعبیر خواب تصادف کردن با ماشین

تعبیر خواب ماشین و رانندگی با ماشین: در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب یک اتومبیل: خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده می‌شود. شما یک اتومبیل دارید: یک هدیه مهم دریافت می‌کنید.

تعبیر خواب رانندگی با ماشین:

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می‌کنید، نشانه آن است که رقابت ناسالم و حسادت زیاد، نشاط و خوشی را از شما دور می‌کند.
اگر خواب ببینید هنگام رانندگی، ماشین شما خراب و متوقف می‌شود، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید، ادامه نمی‌یابد.

تعبیر خواب خریدن ماشین:

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب اتومبیلی خریدید، نشانه‌ی آن است که در کارها موفق می‌شوید. اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معنای آن است که صدمه‌ی مالی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب اتومبیل به روایت کتاب سرزمین رویاها:

به تنهایی رانندگی می‌کنید: بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت. به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید: باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می‌کنند دفاع کنید. با معشوقتان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوس‌هایتان غلبه کنید.

با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید: نقطه ضعف‌های شما نمایان می‌شود. به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید.

یک تصادف اتومبیل: علامت رسیدن پول اتومبیل واژگون می‌شود ولی شما جان سالم بدر می‌برید: از رقیب بپرهیزید.

به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید: بزودی به یک راز پی می‌برید. به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید: به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.

برگرفته از سایت ملکوت 786

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.