تعبیر خواب پرنده بوم و جغد – تعبیر خوردن گوشت بوم در خواب

0

تعبیر خواب پرنده بوم و جغد – تعبیر خوردن گوشت بوم در خواب

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب پرنده بوم و جغد – تعبیر خوردن گوشت بوم در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر و تفسیر خواب بوم و نشستن بوم و جغد روی دیوار حیاط و خانه و کشتن بوم و غذا دادن به بوم و بوم بر روی تیر چراغ برق هستید این مطلب رو حتما ببینید.

تعبیر خواب پرنده بوم و جغد – تعبیر خوردن گوشت بوم در خواب
تعبیر خواب پرنده بوم و جغد.خوردن گوشت بوم

 تعبیر خواب آشتی با برادر, تعبیر خواب آشتی با خواهر شوهر ,تعبیر خواب ازدواج با مرده ,تعبیر خواب پختن ماهی, تعبیر خواب پول قرض دادن ,تعبیر خواب پرنده در خانه ,تعبیر خواب پرنده سفید ,تعبیر خواب پرنده سیاه, تعبیر خواب پرنده امام صادق ,تعبیر خواب پرنده مرده ,تعبیر خواب پرنده رنگارنگ ,تعبیر خواب پرنده سبز, تعبیر خواب پرنده در قفس, تعبیر خواب جغد, تعبیر خواب جغد سفید, تعبیر خواب جغد در خانه, تعبیر خواب جغد سیاه, تعبیر خواب جغد از حضرت یوسف ,تعبیر خواب جغد سفید امام صادق ,تعبیر خواب جغد قهوه ای ,تعبیر خواب جغد در حال پرواز ,تعبیر خواب مار, تعبیر خواب حامله بودن

تعبیر خواب بوم به روایت جابر مغربی

اگر بیند بومی داشت یا کسی به وی داد، دلیل که مردی دزد را قهر کرد. اگر بیند گوشت بوم میخورد. دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردی دزد بخورد. اگر بیند که بچه بوم داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود.

همچنین ببینید  تعبیر خواب شیرینی-دیدن شیرینی در خواب

تعبیر خواب بوم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برخی از معبران نوشته اند بوم و جغد در خواب دزد است دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث اگر در خواب دیدید که بومی بر دیوار یا بام خانه نشسته یا روی تیر چراغ نشسته و به پنجره اتاق شما می نگرد خواب شما وجود انسانی خبیث را آگهی می دهد که دیده به شما دارد.اگر به بوم غذا و طعمه دادید با بدخواه دوست می شوید.اگر بومی از هوا آمد و بر بام خانه شما نشست خبری می شنوید که ممکن است دروغ باشد و اگر راست باشد شما را غمگین می کند.

برگرفته از سایت دعا 786

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.