تعبیر خواب پیام دادن و پیام فرستادن – دریافت پیام از دوست در خواب

0

تعبیر خواب پیام دادن و پیام فرستادن – دریافت پیام از دوست در خواب

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب پیام دادن و پیام فرستادندریافت پیام از دوست در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب پیام دادن و پیغام رساندن و دریافت پیامک و تلگراف و پیام دادن به کسی و پیام دادن معشوق و پیام دادن عشق قدیمی و پیام دادن عشقت و پیام دادن با گوشی …

تعبیر خواب پیام دادن و پیام فرستادن – دریافت پیام از دوست در خواب نشانه چیست
تعبیر خواب پیام دادن و پیام فرستادن

تعبیر خواب پیام دادن به کسی,معنی و مفهوم پیام دادن در خواب,دیدن پیام و پیغام در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب پیام از عشقت,تعبیر خواب دریافت پیام عاشقانه,تعبیر خواب ارسال و فرستادن پیام,تعبیر خواب پیام عاشقانه از دختر,تعبیر خواب پیام دادن عشق سابق,تعبیر خواب پیام دادن مرده

معبران غربی می گویند:

اگر در خواب ببینید کسى براى شما پیغامى میفرستد، بیانگر اتفاقات خوشایند در زندگیتان است. اما اگر براى کسى پیامى فرستادید، به این معنا است که براى مدتى دچار مشکل مى‏شوید. برای مطالعه تعبیر خواب وصیت نامه و تعبیر خواب یادداشت به سایت نماگرد مراجعه کنید.

تعبیر خواب پیام دادن:آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید کسى براى شما پیغامى مى‏فرستند، بیانگر اتفاقات خوشایند در زندگیتان است.
اگر در خواب، شما براى کسى پیامى فرستادید، به این معنا است که براى مدتى دچار مشکل مى‏شوید.

جی اچ میلر می گوید:

اگر در خواب تلگرافى به دستتان رسید، نشان‏دهنده‏ى آن است که اوقات خوشى را پیش رو دارید.

مولف می گوید:

دیدن پیامک در خواب نشانه خبر است: اگر نوشته پیامک به رنگ زرد بود خبر از تصادف و بیماری می دهد.

تعبیر خواب پیغام رساندن :آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید برای کسی پیغام می برید ، علامت آن است که معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید کرد.

تعبیر خواب پیام فرستادن :آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند برای کسی پیغام می فرستد ، نشانه آن است که در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود ، او را از دست می دهد.

برگرفته از سایت هاروس

***********************************

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.