تعبیر خواب چادر سفید-تعبیر دیدن چادر سفید در خواب

0

تعبیر خواب چادر سفید-تعبیر دیدن چادر سفید در خواب

 در این مطلب تعبیر خواب چادر سفید,تعبیر دیدن چادر سفید در خواب را قرار داده ایم.خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است,بعضی از خواب ها دارای معنی و تفسیر خاصی هستند و شاید حامل پیغام خاصی باشند.همه خواب ها معنی و تفسیر خاصی ندارند و بغضا برگرفته از افکار روزانه ما هستند.

تعبیر خواب چادر سفید,تعبیر دیدن چادر سفید در خواب
تعبیر خواب چادر سفید-تعبیر دیدن چادر سفید در خواب

تعبیر خواب چادر سفید-تعبیر دیدن چادر سفید در خواب ,تعبیر خواب چادر سفید, تعبیر خواب چادر سفید برای زن متاهل ,تعبیر خواب چادر سفید حضرت یوسف, تعبیر خواب چادر سفید گلدار, تعبیر خواب چادر سفید عقد, تعبیر خواب چادر سفید برای زن باردار ,تعبیر خواب چادر سفید هدیه گرفتن, تعبیر دیدن چادر سفید گلدار در خواب, تعبیر دیدن چادر نماز سفید در خواب, تعبیر خواب دیدن چادر سفید عروس, تعبیر خواب دیدن چادر سفید برای دختر مجرد, تعبیر خواب ازدواج با مرده, تعبیر خواب آشتی با شوهر ,تعبیر خواب ازدواج دیگران ,تعبیر خواب آشتی با خواهر شوهر, تعبیر خواب ازدواج مرده امام صادق, تعبیر خواب آشتی با جاری, تعبیر انگشتر شکسته ,تعبیر پول دادن , تعبیر پول دادن به فقیر

تعبیر خواب چادر سفید چیست: دیدن اینکه چادر سفید به سر دارید به منزله وجود یک آرامش واقعی در زندگی شماست. اینکه شما کارهای اشتباه گذشته خود را ترک کرده و روی به اعمال نیک و درست آورده‌اید.خریدن این نوع چادر بسیار خوب است چه برای خودت خریده باشی و چه برای اینکه به دیگران هدیه دهی.معنی این خواب زیاد شدن روزی است و به جایگاه بلند رسیدن هم می تواند باشد.اگر در خواب ببینی که مرده ای چنین چادری به سر دارد چه او را بشناسی و چه برایت غریبه باشد معنی این خواب این است که عمر شما زیاد می شود و این خواب خوبی است .این خواب ، خواب خوبی نیست و معنی اش این می شود که شما به بلا و یا گناه دچار محی شوید خواه خودتان آن را پاره کنید و یا چادر را پاره شده ببینید و یا در دعوا آنرا پاره کنید.دیدن چنین خوابی معنی اش این است که شما در زندگی خود آرامش دارید و بدی ها و گناه های گذشته شما جای خود را به خوبی و حسنات داده است و شما در راه درستی قدم بر می دارید.

پست های مرتبط

تعابیر دیدن چادر در خواب: برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب چادر را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

منوچهر مطیعی: دیدن چادر در خواب نشانه حصار است و پوشاننده رازهای و سرهای ما و به معن حفظ شرف وآبروست.اگر مردی در خواب دید که چادر در سر دارد معنی خواب این است که رازدار است. اما اگر در خواب دیدید که مردی چادر پوشیده است و این کار در خواب خوب نیست مثلا نگاه ها و سرزنش دیگران را به همراه دارد این خواب خوب نیست و نشان دهنده این است که بیننده خواب گناهان بزرگ خود را از مردم پنهان می کند و اگر این گناهان آشکار شود مورد لعن قرار می گیرد.اگر کسی در خواب ببیند که چادری برای دیگران خریده است و یا به آنها هدیه داده است مفهوم خواب این است که آن چادر نشان دهنده رازی است که او دوست ندارد دیگران آن را فاش کنند.دیدن چادر معمولی در خواب برای زنان تعبیر خاصی ندارد ولی اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در خانواده اش عزت و احترامش زیاد می شود.اگر کسی در خواب ببیند که چادرش پاره شده است رازش فاش می شود و ممکن است آبرویش در خطر بیفتد.چادر شب ، زن است و به طور کلی چادر در خواب حرمت و عزت است که به زن بر می گردد.توجه داشته باشید که هر کسی در زندگی خود چیزهایی دارد که دوست ندارد دیگران آنها را بدانند و این چیزها در خواب به صورت چادر نمایان می شود.

همچنین ببینید  دعای تضمینی و مجرب برای افزایش محصولات باغ و درختان

ابن سیرین: دیدن چادر در خواب نشان دهنده محافظ زن است.اگر کسی در خواب ببیند که چادر پوشیده است و بخواهد کاری انجام دهد باید بداند در کارش خیر و شر با هم آمیخته است و به همین دلیل انجام آن کار کراهت دارد.

آنلی بیتون: اگر در خواب دیدید که در چادری هستید و زندگی می کنید معنی خواب شما این است که زندگی شما دچار تغییر و تحولات جدی می شود.

برگرفته از سایت دعاگو

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.