تعبیر خواب کوتاهی مو – کوتاه کردن مو در خواب

0

تعبیر خواب کوتاهی مو – کوتاه کردن مو در خواب

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب کوتاهی مو – کوتاه کردن مو در خواب را قرار داده ایم.دیدن موی کوتاه و بلند و یا ترشیدن سر در خواب تعبیرهای مختلفی دارد.با در ادامه مطلب همراه باشید تعبیر های مختلفی که برای کوتاهی مو از معبیرین خواب ذکر شده است را قرار داده ایم.

تعبیر خواب کوتاهی مو – کوتاه کردن مو در خواب
تعبیر خواب کوتاهی مو – کوتاه کردن مو در خواب

تعبیر خواب کوتاهی مو ابن سیرین, تعبیر خواب کوتاهی موی بلند, تعبیر خواب کوتاهی مو مرد, تعبیر خواب کوتاهی مو دیگران ,تعبیر خواب کوتاهی مو توسط ارایشگر, تعبیر خواب کوتاهی مو دختر بچه ,تعبیر خواب کوتاهی مو با قیچی, تعبیر خواب کوتاهی مو توسط مرده

تعبیر خواب موی کوتاه و بلند برای زن: اگر زنی خواب ببیند گیسوانی بلند و آراسته دارد و یا اینکه اگر گیسوانی کوتاه داشته باشد و خواب ببیند گیسوانش بلند شده است تعبیر خواب او خوب است و نشان از این است که او نزد شوهر و خانواده اش عزیز و محترم خواهد بود.اما اگر زنی در بیداری موی بلند داشته باشد و در خواب ببیند موهایش کوتاه شده است عزت و احترام خود را از دست می دهد و سبک می شود.

تعبیر خواب موی کوتاه و بلند برای مرد:مو و گیسوان بلند برای مردان هم نشانه آبرو، شان، جاه و مقام است. ولی اگر مردی با مو و گیسوان بلند، در خواب موهایش را کوتاه ببیند نشانه بی آبروئی و یا از دست دادن شان و مقام نیست. چون که طبق رسم و رسوم مردها گیسو نمی گذارند.

همچنین ببینید  تعبیر خواب پرنده بوم و جغد – تعبیر خوردن گوشت بوم در خواب
تعبیر خواب کوتاه کردن مو:در حالت کلی دیدن کوتاه کردن مو در خواب خوب نیست مگر در شرایطی خاص و استثنایی. به هر حال اگر خواب ببینید که موی سرتان را به اجبار کوتاه می کنید نشانه این است که عشق تان را از دست خواهی داد و یا اینکه فردی که برای تو عزیز است و بسیار دوستش دارید از خود خواهی رنجاند. برای مثال می توان به شکست در روابط احساسی دختر و پسر اشاره کرد.

کارل یونگ می گوید : اگر خواب ببینید که موهایتان را کوتاه می کنید نشانه این است که قدرت خود را از دست خواهید داد.اگر خواب ببینید که کسی موهای شما را کوتاه می کند نشانه این است که شما احساس کمبود قدرت می کند و ناعادلانه مورد نقد قرار می گیرید.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو از نظر حضرت یوسف (ع):تراشیدن موی سر در خواب، نشانه رهایی از غم است.دیدن درازی موی سر در خواب، نشانه درازی عمر است.دیدن موی سر دراز در خواب، نشانه رنج و مصیبت کم است.دیدن کندن موی سر در خواب، نشانه جدایی از همسر است.

تعبیر خواب تراشیدن موی سرجابر مغربی می گوید :اگر زنی خواب ببیند که موهای سرش را تراشیده است، نشانه این است که دین و ایمان آن زن دچار مشکل می شوداما اگر مردی چنین خوابی ببیند از غم و اندوه نجات می یابد و اگر بدهکار باشد بدهی اش را پرداخت خواهد کرد.اگر شخص ثروتمندی خواب ببیند که موهای بدن خود را تراشیده است نشانه این است که فقیر می شود ولی اگر این خواب را شخص فقیری ببیند نشانه این است که ثروتمند خواهد شد.

همچنین ببینید  تعبیر خواب کشاورزی و کشتزار – دیدن کشاورزی کردن در خواب 

اسماعیل بن اشعت می گوید :اگر زنی در خواب موهای خود را تراشیده ببیند، نشانه این است که شوهرش فوت خواهد کرد.اگر خواب ببیند که در هنگام حج، کسی موهای سر شما را در حرم مکه تراشید بدانید اگر بدهکار باشید بدهی شما پرداخت می شود و اگر غمگین باشید شاد و خوشحال خواهید شد.

حضرت دانیال می گوید :اگر فرماندهی و یا اینکه شخص بالا مقامی خواب ببیند که موهای سرش را تراشیده است دلیل بر این است که آن شخص از مقام خود عزل می شود.همچنین می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که موهای سر خود را با تیغ یا موبر زده است آن شخص سود و منفعت بدست خواهد آورد.امام صادق (ع) تراشیدن مو را بر 4 وجه می داند :به جا آوردن حج. عزت و مقام .مسافرت رفتن. کامیابی و بهره مندی. امنیت

تعبیر خواب قیچی کردن مو: اگر زنی خواب ببیند که گیسوانش را قیچی کرده اند و یا اینکه حس کند گیسوانش قیچی شده است تعبیر این خواب خوب نیست و آن زن بد نام خواهد شد و مورد اتهام و افترا قرار خواهد گرفت. توجه کنید این تعبیر فقط برای گیسوان قیچی شده درست است و برای کوتاه کردن مو درست نیست.

برگرفته از سایت دعاشفا

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.