تعبیر لباس سیاه از نظر معبران در خواب چیست

0

تعبیر لباس سیاه از نظر معبران در خواب چیست؟ 

 

 

تعبیر خواب لباس سیاه از نظر ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب لباس سیاه بر تن مرده :

اگر کسی خواب ببیند مرده ای که برای او بیگانه است بخاطر عزا و یا مصیبت مشکی پوش شده است به نشانه آن است که با یک غریبه مشاجره خواهید داشت .

یا اینکه موضوعی کلافه کننده و گیج کننده بر سر راه شما قرار می گیرد و شما را بر سر دو راهی قرار می دهد .

اما اگر آشنا باشد نیکو و خیر است و می تواند نوید بخش شروع ایامی ایده آل با اتفاقات خوش باشد.

همچنین ببینید  تعبیر خواب پیام دادن و پیام فرستادن – دریافت پیام از دوست در خواب

 

تعبیر خواب لباس سیاه بر تن مرده
اگر کسی خواب ببیند مرده ای که برای او بیگانه است بخاطر عزا و یا مصیبت مشکی پوش شده است به نشانه آن است که با یک غریبه مشاجره خواهید داشت.

یا اینکه موضوعی کلافه کننده و گیج کننده بر سر راه شما قرار می گیرد و شما را بر سر دو راهی قرار می دهد .

اما اگر آشنا باشد نیکو و خیر است و می تواند نوید بخش شروع ایامی ایده آل با اتفاقات خوش باشد.

 

 

امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند

تعبیر خواب لباس سیاه رنگ برای پادشاه و دیگرشخصیت‌های مهم این است که به اندازه ارزش و قیمت لباس، بزرگی و حکومت و شرف و عزت به دست می‌آورند.

 

 

تعبیر خواب اینکه فقط شما لباس سیاه پوشیده اید
اگر رویایی می بینید که در آن تنها فردی هستید که لباس مشکی به تن کرده است ،

این ممکن است به این معنی باشد که شما ارتباطی با مرگ احساس می کنید.

شاید در برهه ای از زمان قرار دارید که به خیلی به رابطه خود با مرگ خود یا اطرافیان فکر میکنید. همه ما در مواقعی در چنین جایگاهی قرار میگیریم که به مفهوم مرگ و زندگی بیشتر اهمیت میدهیم. پس تعجبی ندارد که این افکار در خواب و رویای شما منعکس شود.

همچنین ببینید  جن عاشق چیست؟ علائم جن عاشق روی فردی که جن عاشق دارد

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند

اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که لباسش سیاه می‌باشد، تعبیرش خوبی حال و روز او می‌باشد ولی اگر عموم مردم تحت حکومت پادشاه لباس خود را سیاه ببینند، تعبیرش غم و اندوه خواهد بود.

 

تعبیرهای مختلف برای دیدن لباس مشکی
اگر فردی در خواب ببیند که لباس مشکی را برای سوگواری به تن کرده است نشانه این است که بد اقبالی به بیننده رویا روی می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که در مجلس عروسی لباس مشکی پوشیده است بیانگر این است که در برابر بلاهایی نظیر مرگ و فقر اقتصادی و گرسنگی و … ایمن می شود.

 

 

 

دعاياب سايت دعا و ذکر مجرب  

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.