تعبیر و تفسیر دیدن مروارید در خواب چیست

0

تعبیر و تفسیر دیدن مروارید در خواب چیست

در این مطلب از سایت ادعیه و اذکار دعایاب تعبیر و تفسیر دیدن مروارید در خواب چیست پرداخته ایم تا مفهوم آن را متوجه شوید .

تعبیر و تفسیر دیدن مروارید در خواب چیست
تعبیر و تفسیر دیدن مروارید در خواب چیست

تعبیر مروارید در خواب,تعبیر مروارید سفید,تعبیر مروارید در صدف,تعبیر مروارید در خواب چیست,تعبیر مروارید در فال قهوه,تعبیر مروارید سیاه,تعبیر مروارید سیاه در خواب,تعبیر مروارید در خواب ابن سیرین,تعبیر خواب مروارید,تعبیر خواب مروارید سفید,تعبیر خواب مروارید برای دختر مجرد,تعبیر خواب مروارید در صدف,تعبیر خواب مروارید حضرت یوسف,تعبیر خواب مروارید رنگی,تعبیر خواب مروارید های زیاد,تعبیر خواب مروارید امام صادق 

حضرت دانیال (ع) درباره دیدن مروارید در خواب می‌فرمایند:
اگر خواب ببینی از شکمِ ماهی ، مروارید به دست آورده‌ای ، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی . اگر خواب ببینی روی سر تو کلاهی از مروارید قرار دارد ، یـعـنـی بزرگ و با عزت می‌شوی .

داشتن مروارید:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر ببینی از شکمِ ماهی ، مروارید به دست آورده‌ای ، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.
تعبیرگری می‌گوید : اگر ببینی در دریا غواصی کردی و مروارید به دست آورده‌ای ، یـعـنـی به اندازه آن علم و دانش کسب می‌کنی یا مقداری از مال و اموال «پادشاه» به تو می‌رسد ، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی در دریا غواصی کردی و هیچ چیز بیرون نیاوردی ، یـعـنـی مشغول کسب علم و دانش می‌شوی ، ولی بی‌فائده می‌باشد و نتیجه‌ای نمی‌بینی .

ابراهیم کرمانی می‌گوید : اگر ببینی «رضوان» از بهشت به تو یاقوت یا مروارید و یا گوهر می‌دهد ، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و دانا می‌شوی ، طوری که در جهان به علم و دانش مشهور خواهد شد .اگر ببینی مروارید داری ، تعبیرش علم و دانش تو می‌باشد .

ابن سیرین می‌گوید : اگر ببینی مرواریدهای فراوانی داری ، یـعـنـی به اندازه آن‌ها مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب مروارید ابراهيم کرمانی:

اگر بيند مرواريد می خورد، دليل كه علم و حكمت را بپوشاند يا قرآن را فراموش كند . اگر بيند به جای هيزم مرواريد می سوخت ، دليل كه علم و حكمت به كسی آموزد كه سزاوار آن نباشد . اگر ديد مرواريد داشت، دليل علم او است.

اگر مرواريد ديد ، دليل كه او را فرزندی خوبروی آيد . اگر مرواريدی در دهان نهاد و فروبرد، دليل كه حق تعالی قران روزی او گرداند . اگر ديد مرواريد را بفروخت، دليل كه قران فراموش كند . اگر ديد عقد از مرواريد بر دست بسته بود، دليل كه او را دختری آيد خوبروی . 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است.مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش غریزی و فطری .چنان چه در خواب ببینید مرواریدی بدست آورده اید صاحب پسربرجسته و ممتاز می شوید.

یا با زنی خوب روی و صاحب شخصیت ازدواج می کنید . اگر در خواب ببینید که مرواریدی را به گوش آویخته اید صاحب دختر می شوید و چنان چه ببینید به سینه و گردن آویخته اید صاحب پسر خواهید شد . اگر دیدید مروارید را می فروشید زیان هنگفت می کنید . اگر در خواب ببینید که مروارید را به سینه و لباس خود دوخته اید با همسر خود روابط صمیمانه و خوب خواهید داشت .  

همچنین ببینید  حرز سریع التاثیر جهت ابطال سحر و جادو

برگرفته از سایت ملکوت786

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.