توضیحاتی مهم و کامل در مورد علوم غریبه

0

توضیحاتی مهم و کامل در مورد علوم غریبه

توضیحاتی مهم و کامل در مورد علوم غریبه
توضیحاتی مهم و کامل در مورد علوم غریبه

انسان موجودی بسیار تواناست که با استفاده از توانایی و نیروی فکر خود می تواند کارهای بسیار

خارق العاده ای را انجام دهد.

این کارها در کل در بعد قابل اجرا هستند : بعد فیزیک و بعد متافیزیک

که در بعد فیزیک انسان با بهره گیری از لوازم مختلف می تواند چیزهای جدیدی را به وجود آورد .

اما در متافیزیک انسان از بعد روحی و روانی استفاده می کند که این بعد در ارتباط با علوم غریبه و خفیه است.

علوم غریبه به پنج دسته کلی و مهم تقسیم می شود :

1-کیمیا : چگونگی تبدیل یک عنصر به عنصری دیگر .

2-لیمیا : علمیست در رابطه با تسخیر یعنی هر چیزی را به تسخیر انسان درآوردن.

3-هیمیا : به علم طلسمات معروف است و طالع بینی را می توان در زیر مجموعه این علم قرار داد.

4-سیمیا : علمیت در رابطه با ترکیب کردن نیروی مادی و روانی .

5-ریمیا : بکارگیری از نیروی مادی برای انجام کارهای خارق العاده مثل :شعبده بازان .

علوم غریبه و علوم خفیه معانی مشابهی دارند ، و همچنین در این علم به برسی علمی ماورای طبیعی می پردازند.

 

در بررسی کلی می توان گفت به بررسی دو علم پرداخته میشود :

◊علوم غریبه یا خفیه                     ◊علوم طبیعی

علوم طبیعی به علومی گفته می شود که در روند زندگی قابل استفاده هستند و مردم از آنها

استفاده های زیادی می کنند، مانند:فیزیک،ریاضی و…

علوم غریبه : علومی هستند که در ارتباط با مسائل ماورای طبیعی است و استفاده و بهره مند

شدن از آنها کار ساده ای نیست ، این علم مطالب رمز آلودی دارد که برای انسانهای عادی قابل

درک نیست و تنها ، صاحبان این علم که همان اساتید علوم غریبه هستند به آنها آگاه و مسلط اند.

 

دسته بندی دیگری که می توان انجام داد بدین صورت است :

علم خفی و علوم جلی

که علوم جلی یعنی همان علومی که آشکار هستند و خفی یعنی علومی که پنهان است.

صاحبان علوم غریبه همیشه از مردم عادی این علم را پنهان نگه می دارند زیرا ذرک آن کار ساده ای

نیست و همچنین این علم برای انجام طلسم ها و کارهای نامتعارف نیست ، بلکه با این علم می توان

به همه ی اسراری که به صورت پنهان است پی برد.

 

از دیگر شاخه های علوم غریبه می توان به علم رمل و علم جفر اشاره کرد .

علم رمل : با توجه به ای علم تا حدود زیادی می توان از آینده باخبر شد و حضرت امیراموالمنین از این

علم بهره مند بود .

 

علم جفر : در گذشته در زمان رسول خدا (ص) کتابی وجود داشت که به جفر معروف بود که تمامی

علم از اول تا آخر خلقت در آن نوشته شده بود اما روزی یک از یاران رسول خدا (ص ) این کتاب را

همچنین ببینید  دعای سریع الاجابه فروش رفتن خانه ملک زمین و ماشین

نزد خود نگه می دارد ولی یک برگه از این کتاب را گم می کند و تا به الان مشخص نشده که این

یک برگ به دست چه کسی است که هر چه تا امروز از علم جفر وجود دارد از آن یک برگ است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.