دعای تضمینی و فوری جهت رهایی از فقر و تنگدستی و گرفتاری ها

دعای تضمینی و فوری جهت رهایی از فقر و تنگدستی و گرفتاری ها

0

خلاصه عناوین مطلب

دعای تضمینی و فوری جهت رهایی از فقر و تنگدستی و گرفتاری ها

 

دعای تضمینی و فوری جهت رهایی از فقر و تنگدستی و گرفتاری ها
دعای تضمینی و فوری جهت رهایی از فقر و تنگدستی و گرفتاری ها

 

دعای تضمینی و فوری جهت رهایی از فقر و تنگدستی و گرفتاری ها,دعای رفع فقر و پریشانی,دعای مجرب رفع فقر,دعای سریع الاجابه برای رفع فقر,دعای رهایی از تنگدستی,راه رهایی از تنگدستی از نظر امام علی,دعای رفع گرفتاری فوری,دعای رفع گرفتاری مالی,دعای رفع گرفتاری صوتی,دعای رفع گرفتاری و مشکلات,دعای رفع گرفتاری عظیم,دعای رفع گرفتاری و بلا,دعای رفع گرفتاری فوری صوتی

دعای وسعت رزق و کارگشایی
دعای وسعت رزق و کارگشایی

دعای تضمینی و فوری جهت رهایی از فقر و تنگدستی و گرفتاری ها

 

خداوند متعال به رسول اکرم فرمود :

یا محمد!هرکس از امتت فقر کوبنده در دنیا به او رسد واز آن عافیت خواهد به سوی من آید و بگوید:

«یا محلَّ کُنوز بالعائدهِ الَیهم والنَّظُر لَهم یا االله لا یمسی غیرک الها انّما الالهۀ کُلّها معبوده دونک بالفریۀ والکذب لا اله الّا انت یا ساد الفقر ویا جابر(الکسیر ویاکاشف)الضُر ویا عالم السرائر(صل علی محمد وآله و)ارحم هربی الیک من فقری اسئلک باسمک الحالِ فی غناک الّذی لا یفتقرُ ذاکره ابداً ان تعیذنی من لزوم فقر اَنسی بِه الدین او بِسوء غَنی افتَُتَن بِه عنِ الطاعۀِ بِحقّ نورِ اَسمائککُلِّها اَطلُب اَیک من رزقک کفا فاللدنیا تعصم بِه الدین لا اَجدلی غیرک مقادیرَ الارزاق عندک فانفعی من قدرتک فیها بما تنزع به ما نزل بی من الفقر یا غنی(یا مجیب)».

زمانی که آن را بگوید فقر ازدلش کنده شود واو را به توانگری بپوشانم واو را از اهل قناعت گردانم.

بلدالامین

 

دعای تضمینی و فوری جهت رهایی از فقر و تنگدستی و گرفتاری ها,دعای رفع فقر و پریشانی,دعای مجرب رفع فقر,دعای سریع الاجابه برای رفع فقر,دعای رهایی از تنگدستی,راه رهایی از تنگدستی از نظر امام علی,دعای رفع گرفتاری فوری,دعای رفع گرفتاری مالی,دعای رفع گرفتاری صوتی,دعای رفع گرفتاری و مشکلات,دعای رفع گرفتاری عظیم,دعای رفع گرفتاری و بلا,دعای رفع گرفتاری فوری صوتی

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.