دعای رحمانی برای افزایش محبت – دعای جذب قلوب دیگران

0

دعای رحمانی برای افزایش محبت – دعای جذب قلوب دیگران

در این پست از سایت دعایاب دعای رحمانی برای افزایش محبتدعای جذب قلوب دیگران را قرار دادیم . دعای زیر از دعاهای قوی و مجرب برای زیاد شدن مهر و محبت و جلب محبت دیگران و جذب قلوب و تسخیر و مطیع کردن جمیع خلایق می باشد …

  دعای رحمانی برای افزایش محبت – دعای جذب قلوب
دعای رحمانی برای افزایش محبت – دعای جذب قلوب

دعای مهر و محبت بین زن و شوهر,دعای مهر و محبت قوی از راه دور,دعای مهر و محبت شدید,دعای مهر و محبت بین دو نفر,دعای مهر و محبت بین دو نفر از راه دور,دعای مهر و محبت قوی بین زن و شوهر,دعای مهر و محبت بین پدر و پسر,دعای مهر و محبت فوری,دعای زیاد شدن محبت,دعای تضمینی برای افزایش محبت,دعای فوری و سریع برای محبت,دعای جلب مهر و محبت دیگران,دعای محبت سریع الاجابه,بهترین دعای مخصوص محبت,دعای جذب قلوب جمیع خلایق, افزایش محبت بین زوجین آية الکرسی برای محبت زن و شوهر آیه و دعا برای رفع کدورت زن وشوهر دعا برای آشتی زن و شوهر

زیاد شدن مهر و محبت و جلب محبت دیگران و جذب قلوب و تسخیر و مطیع کردن:

دعای هفت سلطان دعایی رحمانی برای محبت و جلب القلوب است.از دعای هفت سلطان تعابیر مختلفی صورت گرفته و بیان گردیده است.یکی اینکه هفت سلطان کنایه ازهفت کوکب است که همان سبعه ٔسیاره باشد.

دیگر اینکه هفت سلطان با نامهای دیگری مثل هفت اختان ، هفت برادران (هفت ستاره دب اکبر یا بنات‌النّعش)، هفت خواهران و هفت بانو یا همان هفت سیاره شناخته شود.

دعای هفت سلطان با دعای هفت حصار یا هفت هیکل متفاوت است (دعای هفت حصار یا هفت هیکل از جمله دعاهای قرآنی برای کارگشایی و دفع  طلسم و دفع جمیع بلایاست .

مهمترین خواص آنها  ایجاد نوعی حصار و دفع طلسم و چشم زخم و دفع جمیع بلایا میباشد و خواصی مجرب است) .

همچنین کلمه ترکیبی هفت سلطان ایهامی است از بیست و هشت حرف رسم الخط عربی . تقیسماتی خاص را مطابق طبایع اربعه بر این حروف و رسم الخط مشتمل است.

بیست و هشت حرف الفبا را به چهار بخش (هر یک شامل هفت حرف ) بنابر انتساب آن ها به عناصر اربعه  تقسیم کنند

این تقسیمات اینچنین است :

هفت حرف آبی : ج ، ز، ک ، س ، ق ، ث ، ظ . هفت حرف آتشی : ا، ه ، ط ، م ، ف ، ش ، ذ. هفت حرف خاکی : د، ح ……..

برگرفته از سایت هاروس

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.