دعای سوسن مرجانه – دعای مهر و محبت فوری

0

دعای سوسن مرجانه – دعای مهر و محبت فوری

دعای سوسن مرجانه-دعای مهر و محبت فوری ازجمله دعاهای قوی و مجرب است که در ارتباط با مهر ومحبت و جلب وتهییج است به منظور افزایش عشق وعلاقه وتسخیر قلب فرد مورد نظر می شود.به گونه ای که فرد مطلوب را بسیاربیقرار می کند نوشتن این دعا آداب و قواعد خاصی در انجام دارد.که نتیجه ی معجزه آسایی در ایجاد مهرو محبت دارد.

دعای مجرب جهت مهر و محبت و صلح میان افراد خانواده
دعای سوسن مرجانه دعای مهرومحبت فوری دعای مهرومحبت فوری بین زن وشوهر دعای مهرومحبت فوری ازراه دور,دعای مهرومحبت فوری

متن دعای سوسن مرجانه این است :

( بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمَّ اِنّی اَعشَر خَلقَک وَ انس مِن نَسَبِهِم مرجانه یامرجان یامَن شوش یادَرمان یامَن کادَ یامَن سَقون یامَن فاح یا کَریاح یافَرقون یابَرخون یارَشوا یادرماق یاشوباش یادردایا یامرحوش یا فراشایارقراب یادرمان یابرخون یامکنون یاجوجهال یامردون یاحرمان یا مراق یامرنون یادرمان یامرحوثانُ هُوَالّذی صَلَح اباح وجعل بَینَها برزَخاً وَ حَجَراً مَحجوراً یامرفان یاکرغان یامرمون یالسان یافرمان یا مرشان یاسافقون یامرمار یاسوماشان یاسومادان یاحیران یاذالخاس یا درمان یادرنون یانبات یازمراشات یادرمافات یاقبوس یاقدّوس یاربّ الملائِکهِ والرِّوح یادربونات یادرسوماق یادرشوباش یادربودان یادرسواعش یادریاب یادرجلال یابرهان یابرلام یاستوتون یامنّان یادیّان یاسبحان یاقدّوس وَ تَوَکّل عَلی العرش الرّحمن فَسئَل به خَیراً انتصران یامردان یامولان و بالله و من الله والی الله اللهمَّ لَکَ اسلَمتَ نَفسی وَ اِلَیکَ وَجَهتَ وَجهی وَ الَیکَ وَ افوّضتَ امری و الیک الجات ظَهری فاحفَظنی بِحِفظِ الایمان من بین یدی و من خَلفی وَ عَن یَمینی وَ عَن شِمالی وَمِن فَوقی وَمِن تَحتی وَ ما قَبلی وَادفع ُ عَنّی بِحَولِکَ وَ قُوَّتِکَ فَانهُ لا حَولَ وَلا قُوَّهَ الاّ بالله اَلعَلیّ العَظیم ) .

همچنین ببینید  طلسم فوری برای تسخیر افراد – روش نوشتن طلسم

 

دعای سوسن مرجانه سایت دعایاب,دعای سوسن مرجانه برای بازگشت معشوق,دعای سوسن مرجانه کامل,دعای سوسن مرجانه در کدام کتاب است,دعای سوسن مرجانه برای ازدواج

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.