دو روش قرانی مجرب برای ابطال سحر تجدید پذیر سفلی

0

دو روش قرانی مجرب برای ابطال سحر تجدید پذیر سفلی

بهترین دعای باطل سحر قوی و موثر از میان قرآن و روایات
                        بهترین دعای باطل سحر قوی و موثر از میان قرآن و روایات

 

اسحار در طبقه نجس و سفلی که توسط ایادی شیطان انجام میگیرد بسیار نجس هستند .

راه علاج گزینه اول که ساحران سفلی عنوان می کنند استفاده از طلسم قوی تر از آن

طلسم قبل برای باطل کردن و خنثی کردن طلسم است .

 

همچنین کشف سحر به صورت فیزیکی و از بین بردن آن نجاسات باز هم با استفاده

از طلسم قوی و مخالف آن.

 

باطل کردن سحر در گروه علوی روحانیات که معمولا در همه ادیان به عنوان

مثال : اسلام ، مسیح ، یهود و … را بر کتب مقدس خود دارای دستورات

برای ابطال سحر می باشد.

 

دو روش قرانی درمان سحر و طلسم تجدید پذیر
دو روش قرانی درمان سحر و طلسم تجدید پذیر

 

در پاره ای از موارد استفاده از باطل السحر روحانی می تواند عوارض سحر سفلی

و علوی را از بین ببرد .

 

سخن گفتن در مورد باطل کردن سحر در منابع مختلف بیان شده.

یک مورد از روشهای دعاهای قرانی برای باطل السحر و دفع جادو فقط بعنوان مثال :

همچنین ببینید  دعای دفع و باطل کردن طلسم ربط و باز شدن شخص بسته

 

در ظرف مس نو و استفاده نشده ترجیحا کاسه با جوهر روحانی آیات در خصوص

ابطال سحر که معمولا سوره بقره، آل عمران، سوره مبارکه طه و سوره مبارکه یس .

 

همچنین آیاتی بسیار زیاد در این باب که از نظر تخصصی در هر نوع سحر باید

استفاده کرد را در درون کاسه بنویسد.

 

با رعایت آداب و درکاسه مقداری عنبر اشهب و گلاب ریخته و به مدت هفت

روز هر روز باید غسل انجام داد به نیت باطل کردن سحر .

 

نوع دیگر خواندن سوره های معظم قرآن برای ابطال سحر سوره ی بقره آل عمران

و طه و زلزال و سوره های مبارک دیگر قرآن .

 

همچنین این مورد نیز مجرب شخصی میباشد 

 

استفاده از سوره زلزله به عدد مثال سه بار بعد از نماز و تکرار کلمه—

— سه بار و رجعت سحر به کسی که سحر انجام داده و درست کرده یا خواندن

 

سوره طه تا آیه هفتاد و تکرار هفتاد بار آن و توکیل جهت باطل کردن سحر یا

سوره مبارکه حمد به تعداد 41 بار خواندن و توکیل خاص آن را انجام دادن .

 

اما نکته ی مهم این که ریاضت کشیدن مثال سوره های ذکر شده شرط قبولی عملی است.

به عنوان مثال عمل به سوره مبارکه طه جهت کشف باطل کردن سحر و نابود کردن

همچنین ببینید  دعا برای فروش سریع ملک و متاع خانه وآپارتمان زمین مجرب و قوی

شخص ساحر بسیار مجرب است .

 

حقیر بدون ریاضت سوره چند باری انجام دادم در بعضی مواقع شاید برای شخص

محور بیش پنجاه صد یا بیشتر سحر انجام می دهند .

 

بهترین روشهای باطل السحر و دفع بستگی
                     بهترین روشهای باطل السحر و دفع بستگی
سحر و طلسم تجدید پذیر 

از انواع مختلف که اوضاع را پیچیده کنند و معمولا سحرها دارای نگهبان سحر نیز

هستند که به محض باطل کردن تجدید می گردند توسط ساحر شخص انجام دهنده.

 

اما میتوان از تک تک آیات عظیم قرآن در باب باطل کردن انواع سحر در هر شاخه ای

می توان استفاده نمود.

 

همچنین لوح ها و اقسام وفقی که بسیار زیاد متنوع هم در باب قرآن –یهودی-

مسیحی-صبی-زرتشت ودیگر می باشد و  نیز انواع حصارها.

 

بهترین روشهای قرانی آسان برای دفع هر نوع سحر و بستگی 

 

بهترین روشها برای پیشگیری از هر نوع سحر و بستگی (گشایش در تمامی کارها و

امورات) استفاده از ادعیه مجربه قرآنی است.

 

قرائت قرآن روزانه و استفاده از معوذتین (سوره های فلق و ناس) یک راه پیشگیری

بسیار معروف و موکد است.

 

همچنین نماز اول وقت هم در این زمینه بسیار توصیه شده است.
قرائت روزانه آیت الکرسی هم بسیار راه گشا و مشکل گشا در این زمینه است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.