دیدن پول در خواب تعبیرش چیست ؟

0

دیدن پول در خواب تعبیرش چیست؟

 

 

تعبیر خواب پول گرفتن,تعبیر خواب پول کاغذی,تعبیر خواب پول دادن,تعبیر خواب پول دادن به مرده,تعبیر خواب پول گرفتن از مرده,تعبیر خواب پول گرفتن از پدر مرده,تعبیر خواب پولدار شدن,تعبیر خواب پول گرفتن از پدر مادر

 

معنی خواب پول از نظر محمد بن سیرین  

محمد بن سیرین از بزرگ‌ترین معبران باستانی بر این عقیده است که دیدن خواب پول، به معنای نشانه‌های منفی در زندگی فرد است. بهتر است فردی که خواب پول می‌بیند، برای دفع بلا پس از بیداری صدقه بدهد.

اگر فردی در خواب ببیند که پولی از جنس طلا دارد، به این معنی است در عالم بیداری اجناس گران خواهد شد.

چنانچه فردی در خواب ببیند که مبلغی پول دارد و مقدار آن زوج است، به این معنی است که او به دنبال کسب علم و دانش می‌رود و سرانجام به آن می‌رسد. از دست دادن پول در خواب به معنای از دست دادن علم می‌باشد.

 

 

برنده شدن پول

دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این اسـت که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد بـه نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی اسـت. شما بـه خودتان خیلی باور دارید.

 

 

پست های مرتبط

تعبیر خواب پول به روایت منوچهر مطیعی 

دیدن پول خرد و سکه در خواب نشانه غم و غصه‌ای کوچک است که روزانه برای خواب بیننده پیش می‌آید و چه بسا در هنگام شب خواب بیننده این غم و غصه را فراموش کند و به طور کلی دیدن پول در خواب نشانه ناراحتی‌هایی است که برای خواب بیننده پیش می‌آید و زندگی او را زشت می‌کند.
اگر فردی در خواب ببیند که از کسی پول می‌گیرد آن فرد برای شما دردسر‌هایی را درست می‌کند.
اگر فردی در خواب ببیند که به کسی پول می‌دهد نشانه این است که خواب بیننده برای آن فرد ناراحتی‌هایی را ایجاد می‌کند که شاید خودش نیز نخواهد.
پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده‌ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی، اما در خواب درست عکس این است داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است.
پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می‌آید و چه بسا شب هنگام فراموش می‌کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند.
چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می‌گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می‌آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می‌کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است.

همچنین ببینید  تعبیر خواب عنکبوت و تار انداختن عنکبوت – تعبیر نیش زدن عنکبوت در خواب

 

 

پول خرج کردن 

دادن یا خرج کردن پول در خوابتان مشابه عشق ورزیدن اسـت. شما بـه دنبال عشق هستید. دیدن دیگران که پول دور می‌ریزند بیانگر این اسـت که حس میکنید نادیده گرفته شده اید، چشم پوشی میشوید یا از شما غفلت می شود.

 

 

خواب پول امام صادق

معنی اول دیدن پول در خواب برآورده کردن حاجت و خواسته است.

معنی دوم دیدن پول در خواب حکومت است.

معنی سوم دیدن پول در خواب مال جمع آوری شده است.

 

 

 

تعبیر پول گرفتن,تعبیر پول دادن,تعبیر پول دادن به مرده,تعبیر پول گرفتن از مرده,تعبیر پول کاغذی,تعبیر پول دادن به فقیر,تعبیر پول شمردن,تعبیر پول خرد

 

برگرفته از سایت ملکوتیها

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.