شاه طلسم تسخیر قوی برای تسخیر قلب همه و تسخیر فوری دیگران

0

شاه طلسم تسخیر قوی برای تسخیر قلب همه و تسخیر فوری دیگران

(صرفا در امر حلال استفاده شود)

در این پست از دعایاب شاه طلسم تسخیر قوی برای تسخیر قلب همه و تسخیر فوری دیگران را قرار دادیم . از طلسمات قوی و مجرب برای تسخیر و مطیع کردن جمیع خلایق و تسخیر قلب ، شاه طلسم تسخیر زیر می باشد به منظور تسخیر قلب دیگران و تسخیر و مطیع کردن معشوق و تسخیر شخص مورد نظر می توان از شاه طلسم تسخیر قوی و مجرب به طریقه زیر استفاده کرد .

شاه طلسم تسخیر قوی برای تسخیر قلب همه و تسخیر فوری دیگران
شاه طلسم تسخیر قوی برای تسخیر قلب همه و تسخیر فوری دیگران

(صرفا در امر حلال استفاده شود)

طلسم تسخیر افراد :

اگر خواستید شخصی را مطیع خودکنید که ازاطاعت شما به حق سربازنزند.مخصوصا خانم ها واقایانی که دراین خصوص مشکل دارند . مثلا شوهر شخصی تنها به حرف مادر شوهر و خواهر شوهر بوده و توجه ای به خواسته های همسرش ندارد و یا بالعکس زنی که به خواسته های همسرش توجهی نمیکند و فقط به حرف مادر و پدر و دوست و امثالهم هست باید در وقت ظهر ۲۰۰ مرتبه این اذکار را بخوانی . یقینا در عرض سه روز آن شخص مطیع تو خواهد شد و هر حاجتی که از او داشته باشی برآورده خواهد کرد.

آن ذکر این است :

اللهُمَّ انَتَ القادِرُ وَ اَنَا المَقدُور فَمَن یَدَعُ المَقدُورَ اِلَّا القادِرُ یا رَبِّ  یا رَبِّ  یا رَبِّ .

دعای تسخیر دیگران :

این اسماء را در ورقه ای سفید به مشک و زعفران و گلاب نوشته و را طالب همراه خود نگه دارد و بخور برای انجام این عمل صندل سرخ و عود خوشبو است و این عمل را باید در روز ۵ شنبه در ساعت مشتری یا در روز جمعه در ساعت زهره انجام داد و در اول ماه بهتر است.

همچنین ببینید  طلسم محبت شدید بدون بازگشت برای جلب محبت و تسخیر معشوق

بسم الله الرحمن الرحیم . اشازنوش ۳ کفیطیوش ۳ دبراوش ۳ قیوش ۳ ثنوش ۳ قنوش ۳ شجکیوش ۳ هبوش ۳ طقطقوش ۳ توکلوا یا خدام هذه اسماء و اجلبوا قلب فلان بنت فلان الی فلان بن فلان الوحا ۳ العجل ۳ الساعه .

دعا برای تسخیر قلب معشوق از راه دور :

یک عدد تخم مرغ بیاور و بر آن این طلسم را ۷ مرتبه بنویس و سپس آنرا در خاک مدفون کنید و برروی آن آتش روشن کن و این عمل را در روز ۵ شنبه در ساعت مشتری و در اول ماه باد انجام داد و بخور برای این عمل صندل سرخ می باشد و طالع طالب قمر در عقرب نباشد.

۷۸۶
اقبلت فلانه بنت فلان الی فلان بن فلان و هذا طلسم ۱ لا ۹۸ ۱۱۱
۱۱۱ ۱۱ لا ۳۹طا لا ۸۱ الوحا ۳ العجل ۳ الساعه .

شاه طلسم برای مهر و محبت :

اگر میخواهی مهر و محبت کسی با تو زیاد شود و با تو الفت پیدا کند و همیشه مطیع تو باشد این شکل را روی پاره از مس نقش کن و اسم مطلوب و خود را زیر لوح بنویسد و در جای نمناک گذارد و بر سر ان سنگی سنگین گذارد چنان مطیع شود که عجائب بیند.

توجه :

زنهاز که برای حرام انجام ندهی که گناه عظیم دارد. در ساعت مشتری باید نوشته شود و باید تمام اداب رعایت شود تا تاثیر گذارد.

همچنین ببینید  دعای تسخیر قلب پسر در اولین نگاه و محبت

طلسم این است:

شاه طلسم تسخیر قوی برای تسخیر قلب همه و تسخیر فوری دیگران یلسم تسخیر دختر و پسر قویترین طلسم تسخیر قلب طلسم محبت و تسخیر قلب معشوق طلسم قوی و مجرب برای تسخیر طلسم قوی تسخیر قلب طلسم قوی برای تسخیر قلب مرد طلسم سریع الاجابه تسخیر طلسم تضمینی برای تسخیر کردن طلسم تسخیر و مطیع کردن طلسم تسخیر قوی طلسم تسخیر قلب معشوق برای ازدواج طلسم تسخیر قلب معشوق طلسم تسخیر قلب زنان طلسم تسخیر قلب زن طلسم تسخیر قلب دختر طلسم تسخیر قلب طلسم تسخیر فوری و سریع طلسم تسخیر سیاه چیست طلسم تسخیر زن و مرد طلسم تسخیر دیگران از راه دور طلسم تسخیر جاودانگی قلب معشوق طلسم تسخیر افراد طلسم تسخیر اشخاص طلسم برای تسخیر قلب معشوق طلسم برای تسخیر قلب زن طلسم برای تسخیر افراد طلسم برای تسخیر اشخاص شاه طلسم تسخیر قوی برای تسخیر قلب همه و تسخیر فوری دیگران روش و نحوه نوشتن شاه طلسم تسخیر ذکر و دعای تسخیر قوی و شدید دعایی برای تسخیر قلب مرد دعای نادعلی برای تسخیر قلب نی نی سایت دعای سریع الاجابه برای تسخیر قلب نی نی سایت دعای زلیخا برای تسخیر قلب نی نی سایت دعای تسخیر کائنات دعای تسخیر قلب نی نی سایت دعای تسخیر قلب معشوق نی نی سایت دعای تسخیر قلب معشوق برای ازدواج نی نی سایت دعای تسخیر قلب معشوق برای ازدواج از راه دور دعای تسخیر قلب معشوق برای ازدواج دعای تسخیر قلب معشوق از راه دور دعای تسخیر قلب مردم دعای تسخیر قلب مرد برای ازدواج دعای تسخیر قلب مرد از راه دور نی نی سایت دعای تسخیر قلب مرد از راه دور دعای تسخیر قلب مرد دعای تسخیر قلب قوی از راه دور دعای تسخیر قلب قوی دعای تسخیر قلب فرد مورد نظر دعای تسخیر قلب شوهر نی نی سایت دعای تسخیر قلب شوهر از راه دور دعای تسخیر قلب شوهر دعای تسخیر قلب شخص مورد نظر دعای تسخیر قلب زنان دعای تسخیر قلب زن بیوه دعای تسخیر قلب زن از راه دور دعای تسخیر قلب زن دعای تسخیر قلب زلیخا دعای تسخیر قلب دختر از راه دور دعای تسخیر قلب دختر دعای تسخیر قلب با موی سر نی نی سایت دعای تسخیر قلب با موی سر دعای تسخیر قلب از راه دور دعای تسخیر قلب دعای تسخیر قاضی دعای تسخیر فرزند نی نی سایت دعای تسخیر فرزند دعای تسخیر دلها دعای تسخیر دل همسر دعای تسخیر دل معشوق دعای تسخیر دل شوهر دعای تسخیر دل از راه دور دعای تسخیر دل دعای تسخیر قلب مرد دعای تسخیر قلب از راه دور دعای تسخیر دل برای ازدواج دعا تسخیر قلب مرد دعا تسخیر قلب شخص مورد نظر دعا تسخیر قلب از راه دور دعا برای تسخیر قلب معشوق برای ازدواج دعا برای تسخیر قلب فرد مورد نظر دعا برای تسخیر قلب شخص مورد نظر دعا برای تسخیر فرزند دستورالعمل قوی و مجرب تسخیر خرید کتاب شاه طلسم تسخیر بهترین طلسم برای تسخیر قلب

شاه طلسم محبت و عشق و علاقه :

اگر خواهی کسی را احضار کنی که سمت تو بیاید با محبت فراوان و یک لحظه ارام نگیرد و اگر او را اعتنا نکنی بیشتر علاقه پیدا کند باید از روی ساعت و دقیقه عمل کنی و تحمل زحمت نمائی تا به مطلوب برسی . زیرا اعمال غریبه نتیجه نیکو دارد و بدون شک مقصود میرسی.  این عمل احضار محبت بزرگ است و اگر کسی را میخواهی حاضر کنی با علاقه فراوان بیاید سمت تو و حتی اگر نتواند به سوی تو بیاید یا مانع داشته باشد انقدر منقلب میشود که دیوانه وار از مکان خود بیرون اید و به سوی تو رهسپار شود و هیچ کس نتواند جلو اورا بگیرد

طریقه عمل چنین است :

ابتدا باید هفت لوح از طلای ناب بشکل مربع ترتیب دهد و در ساعت سعد عزائم سلیمانی بزرگ را بهر لوح یکبار بخواند . آنگاه این لوح در صفحه بعد منقوش شود بر روی یک یک لوحها در ساعت مشتری که کاملا خالی از نحوس باشد نقش کند .

حکاک در وقت کندن باید پاک باشد و کامش شیرین باشد و مقابل قبله نشیند و بخور اسکندری در اتش کند و مشغول کندن شود. وقتی الواح تمام شد یکی را دوشبانه روز با همان بخور اسکنری و گلاب بجوشاند بعد از این مدت در اتش گردد وبید و مو دفن کند و شش عدد دیگر را در چاه عمیق اندازد و هر کدام را در چاه انداخت بگوید یا عثمان این سعید یا حسین این روح یا صاحب زمان وکسی را از این عمل اگاه نکند زیرا بیم این میرود لوحها را بیرون اورد و مقصود حاصل نشود و اتشی را در اتش بگذارد.

همچنین ببینید  دعا برای زیاد کردن درآمد ماهیانه و کسب روزی

و اگر تا چهل روز نیامد لوح را از اتش بیرون اورد و اسماء اتشی فرشتگان را بر پشت لوح نقش کند و با موی بز سفید در اتش دفن کند. تردید نداشته باشد که هراسان به سوی تو میاید با علاقه وصف نکردنی.

طلسم این است:

 

شاه طلسم تسخیر قوی برای تسخیر قلب همه و تسخیر فوری دیگران یلسم تسخیر دختر و پسر قویترین طلسم تسخیر قلب طلسم محبت و تسخیر قلب معشوق طلسم قوی و مجرب برای تسخیر طلسم قوی تسخیر قلب طلسم قوی برای تسخیر قلب مرد طلسم سریع الاجابه تسخیر طلسم تضمینی برای تسخیر کردن طلسم تسخیر و مطیع کردن طلسم تسخیر قوی طلسم تسخیر قلب معشوق برای ازدواج طلسم تسخیر قلب معشوق طلسم تسخیر قلب زنان طلسم تسخیر قلب زن طلسم تسخیر قلب دختر طلسم تسخیر قلب طلسم تسخیر فوری و سریع طلسم تسخیر سیاه چیست طلسم تسخیر زن و مرد طلسم تسخیر دیگران از راه دور طلسم تسخیر جاودانگی قلب معشوق طلسم تسخیر افراد طلسم تسخیر اشخاص طلسم برای تسخیر قلب معشوق طلسم برای تسخیر قلب زن طلسم برای تسخیر افراد طلسم برای تسخیر اشخاص شاه طلسم تسخیر قوی برای تسخیر قلب همه و تسخیر فوری دیگران روش و نحوه نوشتن شاه طلسم تسخیر ذکر و دعای تسخیر قوی و شدید دعایی برای تسخیر قلب مرد دعای نادعلی برای تسخیر قلب نی نی سایت دعای سریع الاجابه برای تسخیر قلب نی نی سایت دعای زلیخا برای تسخیر قلب نی نی سایت دعای تسخیر کائنات دعای تسخیر قلب نی نی سایت دعای تسخیر قلب معشوق نی نی سایت دعای تسخیر قلب معشوق برای ازدواج نی نی سایت دعای تسخیر قلب معشوق برای ازدواج از راه دور دعای تسخیر قلب معشوق برای ازدواج دعای تسخیر قلب معشوق از راه دور دعای تسخیر قلب مردم دعای تسخیر قلب مرد برای ازدواج دعای تسخیر قلب مرد از راه دور نی نی سایت دعای تسخیر قلب مرد از راه دور دعای تسخیر قلب مرد دعای تسخیر قلب قوی از راه دور دعای تسخیر قلب قوی دعای تسخیر قلب فرد مورد نظر دعای تسخیر قلب شوهر نی نی سایت دعای تسخیر قلب شوهر از راه دور دعای تسخیر قلب شوهر دعای تسخیر قلب شخص مورد نظر دعای تسخیر قلب زنان دعای تسخیر قلب زن بیوه دعای تسخیر قلب زن از راه دور دعای تسخیر قلب زن دعای تسخیر قلب زلیخا دعای تسخیر قلب دختر از راه دور دعای تسخیر قلب دختر دعای تسخیر قلب با موی سر نی نی سایت دعای تسخیر قلب با موی سر دعای تسخیر قلب از راه دور دعای تسخیر قلب دعای تسخیر قاضی دعای تسخیر فرزند نی نی سایت دعای تسخیر فرزند دعای تسخیر دلها دعای تسخیر دل همسر دعای تسخیر دل معشوق دعای تسخیر دل شوهر دعای تسخیر دل از راه دور دعای تسخیر دل دعای تسخیر قلب مرد دعای تسخیر قلب از راه دور دعای تسخیر دل برای ازدواج دعا تسخیر قلب مرد دعا تسخیر قلب شخص مورد نظر دعا تسخیر قلب از راه دور دعا برای تسخیر قلب معشوق برای ازدواج دعا برای تسخیر قلب فرد مورد نظر دعا برای تسخیر قلب شخص مورد نظر دعا برای تسخیر فرزند دستورالعمل قوی و مجرب تسخیر خرید کتاب شاه طلسم تسخیر بهترین طلسم برای تسخیر قلب

برگرفته از دعاسایت

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.