طالع بینی و پیشگویی ازدواج با استفاده از حروف ابجد,فال ازدواج با حروف ابجد

طالع بینی و پیشگویی ازدواج با استفاده از حروف ابجد,فال ازدواج با حروف ابجد

0

طالع بینی و پیشگویی ازدواج با استفاده از حروف ابجد,فال ازدواج با حروف ابجد

طالع بینی و پیشگویی ازدواج با استفاده از حروف ابجد,فال ازدواج با حروف ابجد
طالع بینی و پیشگویی ازدواج با استفاده از حروف ابجد,فال ازدواج با حروف ابجد

اگر چنانچه تصمیم به ازدواج دارید برای محاسبه طالع و فال ابجدی ازدواج خود از دستور العمل ذکر شده استفاده نمایید.طالع بینی و فال ازدواج با استفاده از حروف ابجد و فال ازدواج با حروف ابجد را بیان کرده ایم.چنانچه ستاره دختر و پسر با هم جفت باشد ازدواج نیکویی است در غیر این صورت ازدواج مشکل داری می باشد.

 

طالع بینی و پیشگویی ازدواج با استفاده از حروف ابجد,فال ازدواج با حروف ابجد,طالع بینی ازدواج با اسم,طالع بینی ازدواج ماه ها,طالع بینی ازدواج با حروف ابجد,طالع بینی ازدواج بر اساس حیوان سال تولد,طالع بینی ازدواج بر اساس سال تولد,طالع بینی ازدواج چینی,طالع بینی ازدواج بر اساس ماه تولد,طالع بینی ازدواج با اسم مادر,فال ازدواج با اسم,فال ازدواج واقعی,فال ازدواج حافظ,فال ازدواج ابجد,فال ازدواج با اسم مادر,فال ازدواج با تاریخ تولد,فال ازدواج ماه ها,فال ازدواج تاروت,فال ازدواج با ابجد انلاین,فال ازدواج با ابجد صغیر

طالع بینی و پیشگویی ازدواج با استفاده از حروف ابجد,فال ازدواج با حروف ابجد
طالع بینی و پیشگویی ازدواج با استفاده از حروف ابجد,فال ازدواج با حروف ابجد

طالع بینی و پیشگویی ازدواج با استفاده از حروف ابجد,فال ازدواج با حروف ابجد

آموزش طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

پیشگویی ازدواج با حروف ابجد

اگر فردی را برای ازدواج زیر نظر دارید و می خواهید بدانید که می توانید با این خانم یا آقا ازدواج نمایید و یا ستاره بخت و اقبالتان با یکدیگر جفت است یا خیر و اینکه آیا ازدواجتان دوام خواهد داشت از این روش پیشگویی استفاده کنید .

ابتدا نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورید.

حروف ابجد کبیر

الف:1ــــــــــــ ک:20 ــــــــــــــ ر:200

همچنین ببینید  دعای باز شدن زبان کودک-دعای لکنت زبان کودک

ب:2 ـــــــــــــــ ل:30 ـــــــــــــ ش:300

ج:3 ـــــــــــــــ م:40ـــــــــــــــ ت:400

د:4ـــــــــــــــ ن:50 ـــــــــــــــ ث:500

ه:5 ــــــــــــــ س:60 ـــــــــــــ خ:600

و:6 ـــــــــــــــ ع:70 ــــــــــــــ ذ:700

ز:7 ـــــــــــــــ ف:80 ـــــــــــــ ض:800

ح:8 ــــــــــــــ ص:90 ــــــــــــ ظ:900

ط:9 ــــــــــــــ ق:100 ـــــــــــ غ:1000

ی:10ـــــــــــــ

بعد جدا جدا حساب کنید و با هم جمع کنید.

مثلا :

آقای [محمد] :[(م = 40) + (ح = 8) + (م = 40) + (د = 4)] = 92

زاده [مریم] :[(م = 40) + (ر = 200) + (ی = 10) + (م = 40)] = 290

با خانوم [فاطمه] :[(ف = 80) + (ا = 1) + (ط = 9) + (م = 40) + (ه = 5)] = 135

زاده [بتول] :[(ب = 2) + (ت = 400) + (و = 6) + (ل = 30)] = 438

• سپس عدد حاصل را بر 5 تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید.

مجموع 4 اسم بالا( مثال بالا) برابر است با :955

955را بر 5 تقسیم می کنیم که باقیمانده تقسیم 5 می شود . اگر باقیمانده را دوباره بر 5 تقسیم کنیم حاصل صفر میشود.

اگر باقیانده اعداد 1 یا 3 یا 5 شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم خواهید رسید و ستاره تان با یکدیگر جفت می شود و تا آخر با هم زندگی خواهید نمود.

اگر باقیمانده اعداد 2 یا 4 شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم نمی رسید و ستاره تان با هم جفت نمی شود .

اگر باقیمانده عدد 0 شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم می رسید اما همیشه در جنگ و بحث و جدل بسر خواهید برد.

همچنین ببینید  فال و طالع بینی متولد برج قوس,سر کتاب برای متولد برج قوس

طالع بینی ازدواج با ابجد کبیر,طالع بینی ازدواج با ابجد صغیر,فال ازدواج ابجد با اسم دو طرف,فال ازدواج با حروف ابجد کبیر,فال ازدواج با حروف ابجد صغیر,طالع بینی ازدواج با فال ابجد,طالع بینی ازدواج با ابجد کبیر,طالع بینی ازدواج با ابجد صغیر,طالع بینی ازدواج با حروف ابجد,طالع بینی ازدواج با اعداد ابجد,طالع بینی ازدواج با حروف ابجد اسکریپت,طالع بینی ازدواج با عدد ابجد,آیا طالع بینی ازدواج با حروف ابجد صحت دارد؟

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.