طلسمات نابودی دشمن از راه دور بسیار قوی و مجرب

0

طلسمات نابودی دشمن از راه دور بسیار قوی و مجرب

طلسمات نابودی دشمن از راه دور بسیار قوی و مجرب
طلسمات نابودی دشمن از راه دور بسیار قوی و مجرب

شناخت دشمن دشمن کیست؟ حضرت مولا امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) در باب شناخت دشمن

می فرمایند که دشمن بر دو نوع است و 2 نوع برخورد خاص می طلبد .

1-دشمن آشکار

2-دشمن پنهان

از دیدگاه امام علی (ع ) کم خطرترین دشمن ، دشمنی است که دشمنی خود را آشکار می کند.

مولا می فرماید :

اوهن الاعدا کیدا من اظهر عداوته سست ترین دشمنان کسی است که عداوتش را آشکار می کند و آن کس که دشمنی اش را اظهار کرده توطئه و کارش کم است و خطرناکترین دشمن دشمنی

است که دشمنی اش را پنهان کرده همان که در قرآن کریم منافق نام دارد.

اما باید در برابر دشمنان همیشه هوشیار بود و دشمنان را کوچک نشمرد. از دشمن در امان

نباش هر چند از شما سپاسگزاری کند و باید پیوسته دشمن را زیر نظر داشت.

یونس بن عمار می گوید :

محضر اما صادق (ع) رفتم و عرض کردم مولای من بنده ( همسایه ای از قبیله ی قریش

دارم و نام من را به عنوان شیعه فاش ساخته و مرا در معرض طاغوتیان که در کمین شیعیان هستند قرار داده ، به گونه ای که نام را مشهود نموده که هر وقت از کنارش عبور می کنم می گوید این را فضی ، مال ها را نزد جعفر بن محمد می برد. )

همچنین ببینید  تعبیر خواب افتادن ار ارتفاع – تعبیر افتادن از ارتفاع در خواب

امام صادق (ع) فرمودند که هنگام نماز شب که در خواندن نماز هستی در سجده ی آخر 2 رکعت اول نماز شب او را چنین نفرین کن نخست خود ثنای خداوند را به جا آور و سپس با اخلاص

کامل بگو :(خدایا نادانی پسر فلانی نام مرا فاش و مشهور کرده و مرا به خشم آورده در معرض خطر ها قرار داده است او را هدف تیری شتابان قرار بده ، به گونه ای که اثر آن تیر او را از من باز

دارد .بار خدایا ! مرگش را نزدیک گردان و نشانه اش را نابود کن . خداوندا در این کار شتاب کن در همین ساعت و همین لحظه )

یونس می گوید : دستور امام را انجام دادم ، وقتی که به کوفه بازگشتم از خانواده ام در مورد آن همسایه ی مردم آزار پرسیدم ، گفت بیمار است هنوز سخنم به پایان نرسیده بود که از خانه ی او شیون برخاست و گفتند مرده است .

یدالله فوق ایدیهم

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.