طلسم جامع الرزق و برکت و شانس – خواص طلسم جامع الرزق

0

 طلسم جامع الرزق و برکت و شانس – خواص طلسم جامع الرزق

در این پست از سایت دعایاب طلسم جامع الرزق و برکت و شانسخواص طلسم جامع الرزق را قرار دادیم این طلسم با موکلین بسیار قدرت مند دارنــده ایــن طــلــســم هیــچ  وقــت بــی پــول نــشــود یــا مــغــازه داری ڪــه ایــن لــوح را دارد دخــل وی همــیــشــه پــر اســتدارنــده ایــن طــلــســم درب های رزق و روزی بــرروی او همــیــشــه بــاز اســت باین عظیم اهر کسی به مراه داشته باشد معجزاتی رو در کسب و کار خود خواهد دید.

 طلسم جامع الرزق و برکت و شانس – خواص طلسم جامع الرزق
طلسم جامع الرزق و برکت و شانس

طلسم جامع الرزق,طلسم برکت مال,طلسمات رزق و روزی,طلسم برکت کسب و افزایش مشتری,طلسم جلب رزق و روزی,طلسم الرزق السریع,طلسم الرزق الوفیر والهیبه والقبول,طلسم الرزق مجرب,طلسم الرزق الوفیر,طلسم الرزق والمال,طلسم الرزق وجلب الزبون,طلسم الرزق,طلسم الرزق من کتاب شمس المعارف

طلسم بسیار مجرب طلسم جامع الرزق و برکت و شانس:

طــلــســمــی فــوق الــعــاده قــوی و ڪــار آزمــوده این طلسم۲۴ موکل دارد ملائکه سفلی فعال بر روی این طلسم میباشند  جــهت حــل تــمــامــی مــشــکلات ایــن لــوح عــظــیــم الــشــان بــیــش از حــد امــڪــان مــوثــر اســت و هرڪــس آن را داشــتــه بــاشــد در تــمــامــی امــور زنــدگــی مــوفــق اســت و همــیــشــه ثــروتــمــنــدوپــولــداراســت ایــن لــوح بــیــش از هزار خــاصــیــت دارد

خواص وقدرت های بیشمار طلسم جامع الــرزق و بــرکت و شــانــس:

همچنین ببینید  ختم سوره مبارکه مزمل برای توسعه رزق و روزی و برکت

رزق وروزی فــراوان/ ثــروتــمــنــدی قــوی/ گشایش در   کار و مشکلات / چــشــم زخــم قــوی/ چــنــد بــرابــر شــدن فــروش مــغــازه و حــجــره/ چندین برابر شدن مال ثروت/ِ رفــع گــرفــتــاری مــالــی / چندین برابر شدن مشتری / ثروت بی حد وحساب در کمترین زمان/ گــره گــشــایــی امــور ســخــت و لاینحل/ فــروش مــلــک ومــتــاع بــه قــیــمــت دلــخــواه/ جــلــب خالایــق و نــفــوذ ڪــلــام در دیــگــران / مــوفــقــیــت قــطــعــی در مــعــامــلــات / مــوفــقــیــت قــطــعــی در اداره ها و دادگــاه ها/ ایــجــادشــانــس فــراوان و خــوش شــانــســی / ایــجــاد قــدرت قــوی در تــمــامــی امــور زنــدگــی/ عــزت و بــزرگــی یــافــتــن عــزیــز جــلــوه ڪــردن نــزد  بــزرگــان / افزایش رزق و روزی/ افزایش مشتری/ پول و ثروت زیاد/ قدرت و هیبت/ افزایش شانس/ پیروزی در معاملات/رسیدن به حاجات/ محبوب القلوب شدن/ در معاملات حرف  حرف شماست/فروش فوری اجناس و کالا ها / فروش ملک و آپارتمان

برگرفته از سایت اهنوس

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.