طلسم دفینه و جابجایی دفینه چیست

0

طلسم دفینه و جابجایی دفینه چیست

دفینه – طلسم جابجایی دفینه

دفینه به چند صورت محافظت و طلسم و رصد میگردد.

اول توسط موکلین یهود و ابالسه

دوم دفینه رصد شده توسط اجنه و پادشاهان ارضی

سوم دفینه در محل زندگی

چهارم حفاظت ملکی

پنچم حفاظت سلیمانی که ترکیبی از چند مورد میباشد.

 

طلسم جابجایی دفینه :

موکلات (مبحثی خاص در شناخت است. تفاوت در میان موکلین و موکلات)

قدرت جابجایی دفینه را دارند.

 

هر مکان که طلسم جابجایی دفینه را داشته باشد باید دو اطاق برای تعبیه

شده باشد.گاه در چند متری یا تا چند صدمتری که موکلین یا موکلات بتوانند

اجناس را از این اطاق به دیگری اطاق انتقال دهند.

 

یکی اطاق خالی و یکی اطاق بار . اما این طلسم بسیار نادر میباشد.

 

انواع دفینه
                                                   انواع دفینه

 

چرا که گرفتن اجازه جابجایی بار حتما میبایست از شخصی که طلسم را

ترسیم کرده توسط موکلین گرفته شده باشد(شخص عامل).

 

اما طریق عمل کردن این نوع طلسم هم بدین صورت است که بعضی مواقع

هنگام باز کردن مکان (کاوش) کاوشگر به اطاق خالی برخورد میکند .

همچنین ببینید  دعای رفع چشم زخم و علائم چشم زخم مجرب و قوی

 

در حالی که قبلا در آن مکان دفینه بوده است. موکلین این نوع طلسم که انواع متنوع

دارد از قویترین موکلین هستند.

 

موکل ساحر را که برای ابطال سحر آمده را میگیرند و مجبورش میکنند که آدرس اشتباه را بدهد.

اوایل به خاطر جلب اعتماد چند لایه خاک را درست نشان می دهند و بعد مسیر را منحرف

می کنند ودر کارها اختلال راه می اندازند (دعوا – دل سرد شدن – تشنج – …)

 

در اکثر دفینه های بزرگ طلسم جابه جایی با طلسمات دیگر فعال است مثلا

دفینه های پادشاهی دارای سرمال هستند که اموال را در دو جا قرار می دهند شامل

مال اصلی و مال فرعی.

 

مال اصلی در عمق بسیار زیاد و مال فرعی در عمق نسبتا کمتر که موکلین نگهبان

راضی به برداشتن مال فرع می شوند به شرطی که قول داده شود به مال اصلی و

حد کاری نداشته باشند و این دسته موکلین بسیار وفا دارند و هیچ وقت به شخص و

موکلین همراه او حقیقت را نمی گویند اما نکته ای که مدام در ذهن حقیر می آید و مرا

مجبور به به نگارش آن کرد این است عده ای از اجنه از دفینه های به عنوان مهریه ی

زنان خود استفاده می کنند و از آن استفاده می کنند و شکستن انواع طلسمات بسیار

سنگین این دست

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.