طلسم محبت معشوق و احضار حب دیوانه وار اقسام مهم

0

طلسم محبت معشوق و احضار حب دیوانه وار اقسام مهم

در این مطلب از  سایت ذکرعرفان  علوم غریبه و دعانویسی مهر و محبت مطلبی مختصر و کوتاه و کاربردی در مورد طلسم محبت معشوق و احضار حب دیوانه وار اقسام مهم بیان میشود.

در تعریف و شناخت و تقسیم محبت و احضار و بیان انواع طلسمات و دعاهای مربوط به مهر و محبت میتوان اینگونه گفت :

طلسم مهر و محبت
                                                   طلسم مهر و محبت

درجه بالای آن را محبت و درجه ی پایین آنرا ارادت می گویند و اگر محبت به حد اعلای خود برسد به آن عشق می گویند.

انواع بسیار زیاد طلسمات مهر و محبت و جلب عشق در عالم علوی و سلفی وجود دارد.

طلسمات علوی :

طلسم علوی یا رحمانی خودش به دو دسته مهم تقسیم بندی میگردد به شرح ذیل :

الف) مهر و محبت از خدام و موکلین معظم ملائکه که در راس ملکوت سبعه ی علوی حضرت دردائیل و …کمک گرفته می شود.

این نوع اعمال پاک بودن و نیاز به دوری جستن فرد عمل کننده از هر نوع گناه ، منظور گناهان حیوانی و انسانی دارد تا اجابت گردد.

ب)طلسمات علوی که از خدام رده پایین تر که از احبای مقرب و معظم اند ، حضرت سمسائیل و……..

همچنین ببینید  دعای مجرب برای انس زن و مردی که با هم دوستی و همدمی ندارند

همچنین موکلین دعوتهایی از قبیل سلیمانیه ، رشدیه ، جلجلوتیه و غیره البته دعوت هایی مثل جلجلوتیه

علوی برای اعمال جلب سحر نیز کاربرد دارد که اسم آنها را تنها بر سبیل مثال مذکور نمودیم.

نوع دوم طلسمات محبت سفلی می باشد که دو دسته می باشد :

الف)طلسمات سفلی ارضی هستند :

در این قسم از موکلین سبعه ارضی استفاده می شود که بیشتر آنها از اهل کتاب می باشند با ادیان مختلف مسلمان ، یهود، مسیحی و… 

 

ب)نوع دوم طلسمات سفلی می باشد .

این نوع طلسمات بسیار قوی و شاید گاهی اوقات غیر قابل ابطال می باشد (صعب و دشوار) .

این نوع طلسمات دارای انواع بسیار زیاد که معمولا اعمال ناری هستند

و بسیار زیاد قلقطیرات اند.

در رسم این نوع طلسم شخص می بایست اعمال سفلی خاص باشد انجام دهد.

به عنوان مثال طلسماتی از محبت وجود دارد که از قدرت موکلین سبعه سفلی روز سه شنبه استفاده میشود.

این اعمال بطور خاص جلالی اند (مخصوص ضربه زدن هستند (سحرالاسود) و عموما در باب ترهیب و تادیب و تمریض و تهلیک اند).

همچنین طلسماتی که از رحمانیات قمر و موکلین ابالسه استفاده میگردد.

منظور اینکه بکارگیری این نوع طلاسم توسط ساحران یهود در طی سالیان دراز مورد استفاده بوده است.

این است که طلسمات یهودی مهر و محبت و حب و بغض در این زمینه اکثرا غیر رحمانی اند و همگی بر آن وقوف دارند.

همچنین ببینید  دعای سریع الاجابه فروش رفتن خانه ملک زمین و ماشین

در مورد طلسم محبت و عشق و احضار ، مرحوم ملاحسین واعظ کاشفی در کتاب اسرار قاسمی از قدرت طلسم محبت و دیوانگی معشوق نسبت به فرد سخن گفته است.

در بحث طلسمات و ناری بودن اعمال با دستورالعمهای صحیح از اطاعت بی چون و چرای موکلین سفلی از رحمانیات کواکب و ملوک علوی میگوید.

ایشان انواعی از طلسمات را مورد استفاده و ازموده که مواردی را در این کتاب ذکر نموده است.

همچنین عمل به طلسمات مهر و محبت با دستورالعمل های خاص را هم  مولانا عبداللطیف گیلانی بیان کرده و از آن سخنانی گفته است.

طلسم و دعای مهرومحبت
                           طلسم و دعای مهرومحبت

برخی تقسیم بندی طلسم مهر و محبت را نوع اخضر یا سبز گفته اند و برخی آن را نوع احمر یا سرخ بیان نموده اند.

از تشریح بیشتر موضوعات و اعمال خودداری و در همین حد بسنده شد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.