فال و طالع بینی برج دلو,سر کتاب برای افراد متولدین برج دلو

فال و طالع بینی برج دلو,سر کتاب برای افراد متولدین برج دلو

0

فال و طالع بینی برج دلو,سر کتاب برای افراد متولدین برج دلو

فال و طالع بینی برج دلو,سر کتاب برای افراد متولدین برج دلو
فال و طالع بینی برج دلو,سر کتاب برای افراد متولدین برج دلو

فال و طالع بینی برج دلو,سر کتاب برای افراد متولدین برج دلو,برج دلو چه ماهی است,برج دلو به انگلیسی,برج دلو طالع بینی,برج دلو زنان,برج دلو مردان,برج دلو اليوم,برج دلو مرد,برج دلو چه ماهیه,طالع برج دلو,طالع برج دلو مرد,طالع برج دلو زن,طالع برج دلو زنان,طالع برج دلو مردان,طالع برج دلو النسا,طالع بینی برج دلو زنان,طالع ابجد برج دلو,خصوصیات طالع برج دلو,طالع بینی مرد برج دلو,طالع بینی ازدواج برج دلو

 

فال و طالع بینی برج دلو,سر کتاب برای افراد متولدین برج دلو

سرکتاب و فال و طالع بینی برای متولدین برج دلو ( مردان و زنان )

طالع بینی و سرکتاب مردان متولد برج دلو :

هر کس به طالع دلو باشد مردی است هم ستاره حضرت یحیی ، عنصر او بادی است و خاکی ( یعنی مثل باد از این حال و فکر به آن حال و فکر تغییر میکند و دمدمی است و ثباتی ندارد ) و مثل خاک سرد است . او مردی است با دولت و پاکدامن و رحیم دل و مهربان . به آزار احدی راضی نیست . با هر کس نیکی کند جفا بیند . قرض دادن و ضامن داری به او نمی سازد . به هر کس دوستی کند عاقبت پشیمان شود .

در امورات خود همیشه حیران و سرگردان است . باید دل خود را با خدا صاف کند . صاحب این طالع در سن چهارده سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند که صدقه بدهد چون از ان بگذرد به سلامتی به عمر طبیعی برسد و به خوشگذرانی روزگار بگذراند . مدتی از جفت خود جدائی کند و مسافرت او به طول انجامد . با رفیق ناموافق دمساز شود که هر قدر بخواهد خود را رها کند نتواند اما از لطف خدا و توسل به ائمه هدی ع ، رهایی یابد و عاقبت به خیر شود .

همچنین ببینید  نشانه های بسته شدن بخت دختر و بخت پسر-روشهای متفاوت بسته شدن بخت

از دو فرزند بهره مند شود . از دنیا بیرون نرود مگر انکه آمرزیده و رستگار شود . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه شوال ( برایش خوش یُمن است ) . لباس رنگارنگ . انگشتر فیروزه و یاقوت . هر گاه بخواهد از بلاها ایمن شود دعای حرز چهارده معصوم ع را با خود دارد تا از جمیع بلیات محفوظ ماند و امورات دنیا و آخرت او اصلاح شود .

طالع بینی و سرکتاب زنان متولد برج دلو :

هر آن زنی که به طالع دلو باشد ستاره او ستاره بلقیس است و صاحب این طالع زنی باشد خوش خلق و نیکو منظر و کاردان و با مروت و کاربین و باعقل و باهوش و در کارها غصه بسیار خورد .

بهتان بر وی بسیار گویند . بر اعضای او خالی یا نشانی باشد و آن نشانه ی دولت و اقبال باشد . در عمر یک بار سر رشته کار خود را گم کرده اما زود ، به اصلاح آید و عاقبت به خیر باشد . در امورات خود بسیار ساعی است . در نظر خلق عزیز و مکرم باشد .

غم مردم را میخورد . از پدر و مادر نفع نبیند . گاه گاه ملالی عارض او شود که به علت سحری است که در باره او نمود ه اند و باطل نشده است ، باید دعای باطل سحر بگیرد تا باطل شود و امورات بر وفق دلخواه او شود . علتی هم که در بدن دارد از باد پریان است چون که در سن کودکی بچه پری را اذیت کرده است به این واسطه او را اذیت می کنند .

همچنین ببینید  فال و طالع بینی ابجد با اسم فرد,محاسبه فال و طالع بینی با حروف ابجد و اسم شخص

در نماز کاهلی نکند . شانه سر خود را به کسی ندهد . صاحب این طالع را بسازد از ماه ها ، ماه رجب ( یعنی برایش خوش یُمن است ) و لباس سبز و آبی ( برایش شانس می اورد ) . راز دل به کسی نگوید چرا که دشمن بدگو بسیار دارد . از نامحرم پرهیز کند .

در سن چهار سالگی خطر مرگ او را تهدید می کند چون از این بگذرد به عمر طببعی می رسد . دعای باطل سحر و انگشتر عقیق و دعای جوشن کبیر با خود داشته باشد تا از بلاها ایمن گردد.

طالع بینی برج فلکی دلو,برج دلو طالع جدي,سرکتاب برج دلو,سرکتاب برج حوت,فال ماه دلو,فال روزانه دلو,فال ابجد دلو,فال متولدین دلو,فال زنان دلو,فال روزانه ماه دلو,طالع دلو ابجد,طالع دلو مردان,طالع دلو نسا,طالع دلو یعنی چی,طالع دلو یعنی چه,سرکتاب دلو

 

 

سایت دعایاب مرجع ادعیه و اذکار قرآنی           DoaYab.com

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.