چگونگی از بین بردن و باطل کردن سحر و طلسم نحسی

چگونگی از بین بردن و باطل کردن سحر و طلسم نحسی

0

 

چگونگی از بین بردن و باطل کردن سحر و طلسم نحسی

چگونگی از بین بردن و باطل کردن سحر و طلسم نحسی
چگونگی از بین بردن و باطل کردن سحر و طلسم نحسی

چگونگی از بین بردن و باطل کردن سحر و طلسم نحسی,باطل کردن طلسم,رفع طلسم نحسی,از بین بردن طلسم,باطل کردن سحر و جادو,باطل کردن چادو,از بین بردن چادو,از بین بردن طلسم,رفع نحسی قمر در عقرب,رفع نحسی ماه صفر,

 

چگونگی از بین بردن و باطل کردن سحر و طلسم نحسی

 

روش باطل کردن سحر و جادو و طلسم :

در پستهای قبلی من روشی برای ابطال سحر در سایت قرار دادم که خوشبختانه خیلی از عزیزان از این نسخه استفاده کردند و نتیجه مطلوب هم گرفتند و از این بابت ما هم خیلی خوشحال شدیم.

امروز هم یک نسخه از روشهای ابطال سحر را به شما عزیزان آموزش میدم که میتوانید از این روش هم تمام نحوستها و بستگی ها و سحر ها را به لطف خدا باطل کنید

روش کار بدین گونه است

دستور شکستن طلسم نحسی,دعای باطل سحر و طلسم نحسی طلسم نمک نحس چیست طلسم نحسی چیست طلسم نحسی طلسم گشایش کار و رفع نحسی طلسم رفع نحسی طلسم دفع نحسی شکستن طلسم نحسی رفع نحسی و سنگینی رفع نحسی نی نی سایت رفع نحسی ماه صفر رفع نحسی کواکب رفع نحسی کار رفع نحسی قمر در عقرب رفع نحسی ستاره رفع نحسی خواب بد رفع نحسی با اسپند رفع نحسی ایام قمر در عقرب رفع نحسی از زندگی رفع سنگینی و نحسی از خانه رفع ستاره نحس در طالع رفع ستاره نحاس دعای شکستن سحر نحسی دعای رفع نحسی و سنگینی دعای رفع نحسی ماه صفر دعای رفع نحسی کسب و کار دعای رفع نحسی طالع نی نی سایت دعای رفع نحسی ستاره دعای رفع نحسی با اسپند دعای رفع نحسی ازدواج نی نی سایت دعای رفع سریع نحسی در زندگی دعای برطرف شدن نحسی دعای باطل طلسم نحسی دعای باطل سحر و طلسم نحسی دعای از بین رفتن نحسی دعای از بین بردن نحسی قمر در عقرب دعا رفع نحسی ماه صفر دعا برای رفع نحسی و سنگینی دعا برای رفع نحسی ماه صفر دعا برای رفع نحسی قمر در عقرب دعا برای رفع نحسی در خانه نی نی سایت دعا برای رفع نحسی از زندگی دستور شکستن طلسم نحسی برای رفع نحسی ماه صفر برای رفع نحسی قمر در عقرب برای از بین بردن نحسی قمر در عقرب از بین بردن نحسی ماه صفر از بین بردن نحسی قمر در عقرب ۱-مقدار ۲۰ گرم سنگ قلیاب تهیه کنید.
دستور شکستن طلسم نحسی,دعای باطل سحر و طلسم نحسی طلسم نمک نحس چیست طلسم نحسی چیست طلسم نحسی طلسم گشایش کار و رفع نحسی طلسم رفع نحسی طلسم دفع نحسی شکستن طلسم نحسی رفع نحسی و سنگینی رفع نحسی نی نی سایت رفع نحسی ماه صفر رفع نحسی کواکب رفع نحسی کار رفع نحسی قمر در عقرب رفع نحسی ستاره رفع نحسی خواب بد رفع نحسی با اسپند رفع نحسی ایام قمر در عقرب رفع نحسی از زندگی رفع سنگینی و نحسی از خانه رفع ستاره نحس در طالع رفع ستاره نحاس دعای شکستن سحر نحسی دعای رفع نحسی و سنگینی دعای رفع نحسی ماه صفر دعای رفع نحسی کسب و کار دعای رفع نحسی طالع نی نی سایت دعای رفع نحسی ستاره دعای رفع نحسی با اسپند دعای رفع نحسی ازدواج نی نی سایت دعای رفع سریع نحسی در زندگی دعای برطرف شدن نحسی دعای باطل طلسم نحسی دعای باطل سحر و طلسم نحسی دعای از بین رفتن نحسی دعای از بین بردن نحسی قمر در عقرب دعا رفع نحسی ماه صفر دعا برای رفع نحسی و سنگینی دعا برای رفع نحسی ماه صفر دعا برای رفع نحسی قمر در عقرب دعا برای رفع نحسی در خانه نی نی سایت دعا برای رفع نحسی از زندگی دستور شکستن طلسم نحسی برای رفع نحسی ماه صفر برای رفع نحسی قمر در عقرب برای از بین بردن نحسی قمر در عقرب از بین بردن نحسی ماه صفر از بین بردن نحسی قمر در عقرب ۲- یک استکان سرکه سیب یا انگور فرقی نمیکنه
دستور شکستن طلسم نحسی,دعای باطل سحر و طلسم نحسی طلسم نمک نحس چیست طلسم نحسی چیست طلسم نحسی طلسم گشایش کار و رفع نحسی طلسم رفع نحسی طلسم دفع نحسی شکستن طلسم نحسی رفع نحسی و سنگینی رفع نحسی نی نی سایت رفع نحسی ماه صفر رفع نحسی کواکب رفع نحسی کار رفع نحسی قمر در عقرب رفع نحسی ستاره رفع نحسی خواب بد رفع نحسی با اسپند رفع نحسی ایام قمر در عقرب رفع نحسی از زندگی رفع سنگینی و نحسی از خانه رفع ستاره نحس در طالع رفع ستاره نحاس دعای شکستن سحر نحسی دعای رفع نحسی و سنگینی دعای رفع نحسی ماه صفر دعای رفع نحسی کسب و کار دعای رفع نحسی طالع نی نی سایت دعای رفع نحسی ستاره دعای رفع نحسی با اسپند دعای رفع نحسی ازدواج نی نی سایت دعای رفع سریع نحسی در زندگی دعای برطرف شدن نحسی دعای باطل طلسم نحسی دعای باطل سحر و طلسم نحسی دعای از بین رفتن نحسی دعای از بین بردن نحسی قمر در عقرب دعا رفع نحسی ماه صفر دعا برای رفع نحسی و سنگینی دعا برای رفع نحسی ماه صفر دعا برای رفع نحسی قمر در عقرب دعا برای رفع نحسی در خانه نی نی سایت دعا برای رفع نحسی از زندگی دستور شکستن طلسم نحسی برای رفع نحسی ماه صفر برای رفع نحسی قمر در عقرب برای از بین بردن نحسی قمر در عقرب از بین بردن نحسی ماه صفر از بین بردن نحسی قمر در عقرب ۳- سه لیتر اب

ابتدا سنگ قلیاب پودر شده و یک استکان سرکه را در سه لیتر آب حل کنیدسپس آب را روی گاز قرار داده تا یک بار بجوشدبعد از جوشیدن بگزارید سرد شود.انگاه در روز دوشنبه. بنشینید و ابتدا دو رکعت نماز برای اقا امام زمان بخوانید

و بعد آب را جلوی خود قرار داده و رو به قبله سوره یس را در آب میخوانید.سوره را باید هفت بار پشت سر هم بخوانید. حال بدین گونهدر سوره یس هفت تا مبین قرار دارد. 

هر وقت به هر مبین رسیدید باید بگویید:

باطل کردم تمام سحر ها و بستگی ها و نحوستها از وجود نام خود زاییده نام مادر خود به حق این مبین

و بعد در آب فوت کنید

پس هر وقت به مبین رسیدید این نیت را بگویید و در آب فوت میکنید. و اینکه سوره یس را باید هفت بار پشت سر هم بخوانید. و در این مدت هم اصلا بلند نشوید و قطع نکنید و یا چیزی نخورید و با کسی هم حرفی نزنید.باید تحمل کنید و تا پایان هفت بار یکسره همانجا بنشینید و بخوانید.

در پایان کار به مدت سه روز و هر روز یک لیتر از آب را به حمام ببرید و بعد از دوش گرفتن آب را روی سر خود بریزید و با دستانتان تمام بدنتان را بمالید و کمی آب را هم در کنجهای منزل و بیرون درب منزل بریزید.با این عمل تمام نحوستها و سحرها و بستگی های شما از بین میرود.

همچنین ببینید  دعای باطل کردن طلسم بیکاری و پیدا کردن شغل مناسب فوری

باید مبلغ ۳۲ هزار تومان هم بیرون زکات کنید.اون افرادی که خودشان مستمند هستند و این مبلغ برایشان زیاد است.

زکات برای آنها واجب نیست و ۳۲۰ بار صلوات بفرستند و هدیه به یکی از ائمه ها کنندو در آخر هم برای این جانب دعای خیر کنید.

از بین بردن طلسم و سحر وجادو و نحسی

دعای رفع نحسی و بدبیاری در خانه

از جمله عواملی که باعث جذب شدن اجنه به سمت خانه ها و انسانها می شوند عبارتند از

۱- نماز نخواندن و قران نخواندن درمنزل

۲- نجاستهای همیشگی و عدم طهارت فرش و زمین ٬ پس در پاک کردن نجاسات هیچوقت تعلل نکنید

۳- ادرار کردن کودکان دم درب ورودی منزل یا اتاقها

۴- باقی ماندن بر جنابت و نجاست و عدم غسل به موقع ٬‌ مخصوصا برای خانمها

۵- اعمالی مثل دعانویسی برای دیگران و نگهداری کتابهای سحر و شیطانی در منزل

۶- تاریکی همیشگی در منزل و نگفتن بسم الله الرحمن الرحیم درهنگام ورود به جاهای تاریک و..

دستور اول رفع نحسی و سنگینی در خانه :

آیات زیر را هفت دور بر روی مقداری اسپند خوانده و به آن فوت کرده و سپس خود و یا منزل را با آن دود دهید

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه و لا نوم له ما فی السموات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء‌ وسع کرسیه السموات و الارض و لایؤوده حفظهما و هو العلی العظیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها و الله سمیع علیم ٬ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون

و لا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار ( سوره ابراهیم آیه ۴۲ )

مهطعین مقنعی رؤسهم لایرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هواء‌ ( ۴۳ )

و انذر الناس یوم یاتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرتنا الی اجل قریب تجب دعوتک و نتبع الرسل او لم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال ( ۴۴ )

و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال (‌۴۵ )‌

و قد مکروا مکرهم و عندالله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال ( ۴۶ )

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام ( ۴۷ )

یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات و برزوا الله الواحد القهار ( ۴۸ )

و تری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد ( ۴۹ )

سرابیلهم من قطران و تغشی وجوههم النار ( ۵۰ )

لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب ( ۵۱ )

هذا بلاغ للناس و لینذروا به و لیعلموا انما هو اله واحد و لیذکر اولوا الالباب ( ۵۲ )

دستور دوم رفع نحسی و بدشانسی و سنگینی:

بمدت هفت روز و هر روز بر روی ظرف آبی که نزدیک دهان کرده اید این دعا را بخوانید و به آب فوت کنید ( ضمنا دست راست شما موقع خواندن در آب باشد ) و در همه جای منزل مخصوصا دم در اتاقها و منزل و گوشه ها بپاشید ابتدا سه مرتبه این دعا را بخوانید

( بسم الله الرحمن الرحیم یا مَعْشَرَ الجِنِّ اُناشِدْکُمْ بالعَهدِ الذی اَخَذَهُ عَلَیکُم سُلَیْمانِ بْنِ داوود اَنْ لاتُؤذُونا و لاتَظْهَروا لَنا )

 

باطل کردن طلسم و از بین بردن نحسی طلسم

و حالا در ادامه این را بخوانید :

بسم اللهِ اَمْسَیْنا بالله الذی لَیْسَ مِنْهُ شَیءٌ مُمْتَنع و بِعِزَّه الله الَّتی لاتُضام و بِسُلطانِ‌ الله ِ‌المَنیع نَحْتَجِبُ و باَسمائِهِ الحُسنیٰ کُلُّها عائِذٌ من الاَبالِسه و مِنْ شَرِّ شَیاطینَ‌ الانسِ‌ و الجِنّ و مِنْ شَرِّ کُلِّ مُعْلِنٍ و مُسِر و مِنْ شُرِّ ما یُخْرِجُ باللَّیلِ و یَکْمُنُ بالنَّهارِ و یَکْمُنُ باللَّیلِ و یَخْرُجُ بالنَّهارِ‌و مِنْ شُرِّ ما خَلَقَ و ذَرَأَ و بَرَأَ و مِنْ شَرِّ اِبلیسَ و جُنودِهِ و مِنْ شَرِّ کُلِّ دابَّهٍ اَنْتَ آخِذٌ بِناصِیَتِها اِنَّ رَبّی علیٰ صِراطٍ مُستقیم اعوذُ بالله ِ بِما اسْتَعاذَ بِهِ موسی و عیسی و ابراهیم الَّذی وَفّیٰ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ و ذَرَأَ و بَرَأَ و مِنْ شَرِّ‌ اِبلیسَ و جُنودِهِ و مِنْ شَرِّ ما یَبغیٰ اَعوذُ باللهِ السَّمیعِ العَلیم مِنَ الشَّیطان ِ الرجیم سوره حمد و فلق و ناس و زلزال )

همچنین ببینید  دستور + دعا برای ابطال سحر و رفع خطرات

دستور سوم رفع بدبیاری و بدشانسی و نحوست :

مقداری نمک دانه درشت و غیر پودری یک کیلو یا بیشتر ( به قدر پاشیدن آن در کناره های دیوارهای منزل و حیاط ) آماده کنید آن را در یک ظرف گذاشته وضو بگیرید و دست راستتان را خشک کرده و اینگونه عمل کنید هنگام غروب دست راست خود را روی نمک قرار داده و ۳۱۳ مرتبه این اسماء‌ را به نیت رفع مشکل بخوانید

( الله الحی القیوم العلی العظیم )

خواندن هر پنج اسم با هم بک مرتبه محسوب میشود.

بعد از اتمام قرائت نمکها را در همه جای خانه مخصوصا گوشه های حیاط و اتاقها بریزید و موقع ریختن آن مرتبا این آیه را تکرار کنید

( وَ لایَؤُدُهُ حِفْظُهُما و هُوَ العَلیُّ العَظیمُ )

و همینطور تکرار کنید تا نمک تمام شود

۱- پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله وسلم :

هر بیمار مسلمانى که این دعا را بخواند، اگر در آن بیمارى (بهبودى نیافت و) مرد پاداش شهید به او داده مى شود و اگر بهبودى یافت خوب شده در حالى که تمام گناهانش آمرزیده شده است .

۲-. رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم :

آیا به شما خبر دهم از دعایى که هرگاه غم و گرفتارى پیش آمد آن ادعا را بخوانید گشایش ‍ حاصل شود؟ اصحاب گفتند: آرى اى رسول خدا. آن حضرت فرمود: دعاى یونس که طعمه ماهى شد: «لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین»

۳- امام صادق علیه السلام :

عجب دارم از کسى که غم زده است چطور این دعا را نمى خواند «لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین» چرا که خداوند به دنبال آن مى فرماید: ما او را پاسخ دادیم و از غم نجات دادیم و این چنین مؤ منان را نجات مى دهیم .

 

چگونگی از بین بردن و باطل کردن سحر و طلسم نحسی,باطل کردن طلسم,رفع طلسم نحسی,از بین بردن طلسم,باطل کردن سحر و جادو,باطل کردن چادو,از بین بردن چادو,از بین بردن طلسم,رفع نحسی قمر در عقرب,رفع نحسی ماه صفر,

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.