کتاب جاماسب نامه,پیشگویی اتفاقات آینده و علم پیشگویی

کتاب جاماسب نامه,پیشگویی اتفاقات آینده و علم پیشگویی

0

کتاب جاماسب نامه,پیشگویی اتفاقات آینده و علم پیشگویی

کتاب جاماسب نامه,پیشگویی اتفاقات آینده و علم پیشگویی
کتاب جاماسب نامه,پیشگویی اتفاقات آینده و علم پیشگویی

کتاب جاماست نامه,پیشگویی اتفاقات آینده و علم پیشگویی را قرار داده ایم.کتاب جاماست نامه کتاب جامع و کاملی در زمینه علم پیشگویی و با خبر شدن از اتفاقات آینده می باشد،قرن ها پیش کتاب جاماسب نامه توسط حکیم جاماسب نوشته شده است.

کتاب جاماسب نامه,پیشگویی اتفاقات آینده و علم پیشگویی
کتاب جاماسب نامه,پیشگویی اتفاقات آینده و علم پیشگویی

کتاب جاماسب نامه,پیشگویی اتفاقات آینده و علم پیشگویی,جاماسب نامه,جاماسب نامه پیشگویی,جاماسب نامه pdf,علم پیشگویی چیست,علم پیشگویی در جدول,یادگیری علم پیشگویی,اموزش علم پیشگویی,کتاب علم پیشگویی,علم نجوم و پیشگویی,کتاب پیشگویی آسمانی,کتاب پیشگویی های نوستراداموس,کتاب پیشگویی شاه نعمت الله ولی,کتاب پیشگویی ایران,کتاب پیشگویی های امام علی,کتاب پیشگویی سلستین,کتاب پیشگویی گلندار,کتاب پیشگویی های حضرت علی

 

کتاب جاماسب نامه,پیشگویی اتفاقات آینده و علم پیشگویی

جاماسب حکم افسانه‌ای ایران باستان که گویند وزیر گشتاسب، پادشاه کیانی بوده و کتاب‌های بسیار در کیمیا و اساطیر و احکام نجوم به او منسوب داشته‌اند رساله حاضر در احکام نجوم و تاثیرات کواکب و حاوی پیشگوئی وقایع قرون بعد از اسلام است گویا نخست به پهلوی نوشته شده و سپس آن را به عربی برگردانده و رساله حاضر ترجمه است از عربی آن (که به نوشته نالینو نسخ آن در کتابخانه‌های اروپا موجود است و نگارنده تا این زمان در ایران ندیده‌ام) این ترجمه به نوشته صاحب ذریعه از میرزا عبدالله افندی صاحب ریاض العلماء است، ودر شماره مولفات افندی، از کتاب جاماسب نامه یاد شده است.

درباره اینکه این ترجمه از کیست، از عربی است یا پهلوی ترجمه عربی آن از کیست،در فهرست‌ها تا این زمان اشاراتی ندیده‌ام در فهرست بنگال، در شمار نسخ کتب طبی، از کتابی به نام جاماس نامه یاد شده. دور نمی‌دانم که این کتاب از ساخته‌های مکتب دساتیر و پیروان آن باشد خاصه به قرینه پیش گوئی و طالع هزار سال که در آثار اساتیدی تکرار شده است.

همچنین ببینید  توضیحاتی مهم و کامل در مورد علوم غریبه

مشخصات کتاب:

نام کتاب: جاماسب نامه (رساله جاماسپ) درباب علم پیشگویی و پیشگویی ها

نام نویسنده: حکیم جاماسب

توضیحات:

کتاب جاماسب نامه که حکیم جاماسب در زمان شاه گشتاسب نوشته است.

فهرست مطالب کتاب:

علم پیشگویی و خبر از آینده از جاماسب شاه جهاندار بزرگ و کشتاسب پسر لهراسب

و صدها مطالب در باب پیشگویی….

این کتاب تنها برای معرفی در سایت ارائه شده است …

 

کتاب جاماسب نامه,پیشگویی اتفاقات آینده و علم پیشگویی,جاماسب نامه,جاماسب نامه پیشگویی,جاماسب نامه pdf,علم پیشگویی چیست,علم پیشگویی در جدول,یادگیری علم پیشگویی,اموزش علم پیشگویی,کتاب علم پیشگویی,علم نجوم و پیشگویی,کتاب پیشگویی آسمانی,کتاب پیشگویی های نوستراداموس,کتاب پیشگویی شاه نعمت الله ولی,کتاب پیشگویی ایران,کتاب پیشگویی های امام علی,کتاب پیشگویی سلستین,کتاب پیشگویی گلندار,کتاب پیشگویی های حضرت علی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.