صفحه آرشیو

آموزش موکل گرفتن

موکل چیست ؟

موکل چیست ؟ موکل چيست؟ موکل مي تواند يک جن يا همزاد و ... باشد که فرد انجام دهنده ی طلسم (ساحر) از او براي اجرای طلسمش…