تعبیر انار در خواب چیست

0

تعبیر انار در خواب چیست

 

تعبیر خواب انار قرمز,تعبیر خواب انار خوردن,تعبیر خواب انار برای زن جنسیت جنین,تعبیر خواب انار چیدن,تعبیر خواب انار امام صادق,تعبیر خواب انار برای زن باردار,تعبیر خواب انار سرخ,تعبیر خواب انار دانه شده

تعبیر خواب انار چیست
                             تعبیر خواب انار چیست

 

تعبیر خواب انار به روایت حضرت دانیال 

تعبیر انار، مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.
تعبیر درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد (تعبیرهای مختلف).
اگر ببینی انار چیده‌ای و از آن می‌خوری، یـعـنـی از زنی زیبا سود و منفعت به دست می‌آوری .

 

 

تعبیر خواب انار به روایت جابر مغربی

اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می‌خورد، هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می‌آورد. اینگونه رویاها بایستی بر اساس بزرگی و همت شخص رویابین تعبیر گردد.
اگر بیند انار به زمستان و یلدا همی خورد، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز
حکم انار شیرین میانه است.
تعبیر خواب خوردن انار ترش چه در فصلش باشد و چه خارج از فصلش بد است

 

 

دیدن خواب انار از نظر روانشناسی

دیدن انار در خواب نمادی از جنسیت، قدرت، ثروت و جذابیت است.

معمولا خواب‌هایی که با محوریت انار دیده می‌شوند شامل موارد زیر هستند:

درخت انار پر از میوه یا شکوفه
خوردن دانه‌های انار
دادن یا هدیه کردن انار به دیگران
خوردن انار شیرین یا ترش
دیدن انار ترک خورده یا فاسد
خوردن دانه‌های انار در خواب نشانه جذابیت است.

این جذابیت هم می‌تواند در رابطه جنسی یا عشق باشد هم در ارتباط با قدرت و ثروت. اگر در خواب گرسنه بودید و تمامی دانه‌های انار را یافتید بیانگر قدرت فزاینده شما در زندگی است.

به دلیل فواید بسیار انار در سلامتی این میوه نمادی از سلامت جسمی برای بیننده خواب است. در واقع تعبیر خواب انار بسته به وضعیت جسمانی بیننده خواب می‌تواند متفاوت باشد. برخی از معبرین غربی خوردن انار برای افراد سالم را هشداری برای بیماری می‌دانند.

 

 

تعبیر خواب انار

1- انار در خواب نماد صبر و پشتکار زیاد و انار آبدار نشانه ثمره پشتکارو پاداش مالی و معنوی است.
2- اگر خواب دیدید که روی لباستان یا بدنتان آب پاشیده بود تعبیرش این است که برای انجام کارهایتان به اندازه کافی صبور نیستید.
3- اگر خواب دیدید که اناری را در دست دارید تعبیرش این است که از مهارت ها و استعدادهای خود مطمئن هستید و میدانید هیچ گاه آن را هدر نمی دهید.
4- تعبیر انار در خواب مرد نشانه این است که دختری سعی می کند با جذابیت های دخترانه خود آن مرد را فریب دهد و اموال او را تصاحب کند. این خواب در واقع نوعی هشدار است.
5- اگر آن مرد در خواب دید که انار آبدار را خورد تعبیرش این است که نمی تواند جلوی میل خود را بگیرد و خود را کنترل کند.
6- انار درخواب زن نشانه مرز عقل و رفتار است. با این حال آن زن تلاش می کند که تمام مهارت های خود را به کار گیرد که تبدیل به زنی موفق در اجتماع شود.
7- همچنین در انار در خواب زن نشان دهنده لذت است. مخصوصا اگر این میوه آبدار باشد و شما آن را خوردید تعبیرش این است که یک رابطه جنسی لذت بخشی را تجربه خواهید کرد.

همچنین ببینید  تعبیر و تفسیر انگشتر در خواب چیست تعبیر انگشتر نامزدی

 

تعبیر خواب انار قرمز,تعبیر خواب انار خوردن,تعبیر خواب انار برای زن جنسیت جنین,تعبیر خواب انار چیدن,تعبیر خواب انار امام صادق,تعبیر خواب انار برای زن باردار,تعبیر خواب انار سرخ,تعبیر خواب انار دانه شده

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.