تعبیر خواب وداع و لحظه خداحافظی از منابع مختلف

0

تعبیر خواب وداع و لحظه خداحافظی از منابع مختلف

در این پست از سری مطالب سایت دعایاب به شما عزیزان تعبیر خواب وداع و لحظه خداحافظی از منابع مختلف را شرح می دهیم، در واقع اگر به تازگی در خواب خود تجربه خداحافظی و وداع با شخصی آشنا و یا غریبه را داشته اید، این تحلیل را در ادامه مطالعه فرمائید.

تعبیر خواب وداع و لحظه خداحافظی از منابع مختلف
تعبیر خواب وداع و لحظه خداحافظی از منابع مختلف

تتعبیر خواب وداع,تعبير خواب وداع كردن,تعبير خواب وداع,تعبیر خواب آخرین وداع,تعبیر خواب خداحافظی ابن سیرین,تعبیر خواب خداحافظی امام صادق

تعبیر خواب وداع و لحظه خداحافظی از منابع مختلف:

لوک اویتنهاو می‌گوید: خداحافظی کردن: سرخوردگی
برايت مى‌گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه با شخصى مشغول خداحافظى هستيد، به اين معناست كه رابطه‌ى خوب و صميمى با آن شخص داريد.

اگر در خواب دوستانتان از شما خداحافظى كنند نشانه‌ى آن است كه چيزى به دست شما مى‌رسد.

اگر در خواب خداحافظى دو نفر را ديديد، نشانه‌ى خيانت و بى‌وفايى است.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می‌کنید اما نمی‌دانید به کجا می‌روید خوب نیست.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کشور خود را بدرود می گویید، تغبیری این چنین دارد که اقبال به شما پشت کرده است و در حالی که از محبت معشوق بی نصیب مانده‌اید، سفر خواهید کرد.
ابراهیم کرمانی:
 اگر به وداع قومی می‌رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.
آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید با شادمانی از مردم خدا حافظی می‌کنید، نشانه آن است که در جشن‌های دسته جمعی شرکت خواهید کرد و از دیدار افراد لذت خواهید برد.

همچنین ببینید  تعبیر و تحلیل خواب جوجه موجودات مختلف

اگر در خواب با شادی و خوشحالی خداحافظی می‌کنید، به این معنا است که اوقات خوشی خواهید داشت.

اگر هنگام وداع در خواب ببینید برای اطرافیان و بچه‌های خود بوسه می‌فرستید، نشانه آن است که به زودی به مسافرتی می‌روید که در آن سفر هیچ حادثه ناخوشایندی روی نخواهد داد.

لیلا برایت می‌گوید:
 اگر در خواب ببینید که برادرتان مرده یا با او خداحافظی می‌کنید، نشانه‌ی آن است که مدتی دچار بیماری می‌شوید.
آنلی بیتون می‌گوید:
 آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنی غم و غصه می‌باشد.
آنلی بیتون:
اما اگر خواب ببینید از مردم با اندوه جدا می‌شوید، دلالت بر آن دارد که زیان خواهید کرد یا به خاطر از دست دادن کسی، داغدار خواهید شد.

اگر در خواب مشاهده کنید که با ناراحتی از اطرافیان خود جدا می‌شوید، به این معنا است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.

کتاب سرزمین رویاها:
 عشاق از یکدیگر روی بالکن خداحافظی می‌کنند: یک جدایی بسیار طولانی در پیش دارید.

برگرفته از سایت اهنوس

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.