معنی کلمه صبی – صبی چیست – طلسم صبی

0

معنی کلمه صبی – صبی چیست – طلسم صبی

 

بشمیهون ادهیی ربی بسم رب العظیم….

منداییت (صبی ها )در مجموع 5 پیامبر معنی کلمه صائبی صبع،صب وصبا گرفته شده

و ریشه آن از زبان آرامی که زبان آرامی عبارت است از عبری-سریانی-مندایی

 

-کلیمی-به معنی غوطه ور شدن در آب جاری که روبروی منداییت گذاشته شده

که جمع آن صائبین است بیش از یک نفر است.

 

مندایی گرفته شده از کلمه مندا =عارف=عرفان یعنی هر چیز خوب که خداوند در

اختیار انسان قرار می دهد که فرشتگان اسوثا-زکوثا – فهویلی برای سعادت انسان

در تلاشند.

 

                                معنی کلمه صبی – صبی چیست – طلسم صبی

 

کتاب مقدس مندایی گنز = گنج ،ربا = بزرگ که کتاب مصحف نوح و یحیی و آدم

معروف است گنزا شامل دو قسمت یمین (راست) اسمال (چپ)است گنزا 685 صفحه

 

دارد یمین آن شامل اسماء متبرک حسنی خداوند، صفات فرشتگان ،احکام خلقت

و عوالم نظم دادن کرات و منجمد کردن زمین ، شکل دادن به آن و خلقت فرشتگان

 

چگونگی ، حیات در زمین ، چگونگی درست کردن جسم حضرت آدم و در مورد حضرت

حوا و تا ظهور حضرت یحیی و به وجود آمدن قیامت در زمین و چگونگی ایجاد مرگ

در زمین ، مجازات کل مردم بر حسب گناهشان .

 

گفته میشود و بارها هم شنیده شده که صبی ها رازها و طلسم و جادوهایی در

خصوص علوم غریبه دارند و از کودکی چیزهایی می اموزند و فرا میگیرند.

همچنین ببینید  طلسم بسیار قوی و مجرب شاه ماهی ثروت

 

قبله ی مندائیت:

قبله مندائیت رو به شمال جغرافیایی و برای مندئیت جای مقدسی روی زمین وجود

ندارد در قسمت شمال آسمان بعد از زمین که جزء عوالم ظلمت است هفت طبقه وجود

دارد به اسم امشونی اد کشطا که امشونی =مکان ، اد =که ، کشطا =حقیقت.

 

در این مکان نورانی فرشته اسوثا و زکوثا و نهویلی وا واثرموزنیا(ترازوی عدالت) قرار گرفته

است که به اعمال تمام انسانها رسیدگی می کنند و در تمام اعمال دینی دفن مردگان –

 

ذبح قربانی – نماز خواندن – غسل دادن – دعا خواندن به سمت شمال در سراسر دنیا

ایستاده و مراسم انجام می دهند و روح از سمت شمال حرکت رفت و برگشت دارد.

توضیح و معنای صبی چیست
                                     توضیح و معنای صبی چیست

توضیح و معنای صبی چیست

 

اما مندائیان قواعد خاص و فرمول های خاص تا حتی برای گذاشتن اسم خود دارند که

راز مخفی آنها می باشد این اسم روحانی شخص برای دعا کردن و اعمال دیگر او به

کار می رود.

 

بر حسب ساعت تولد شخص از 12 سهم ساعت 6 تا 8 صبح سهم اول 8 تا 10 صبح

همچنین ببینید  دعای مجرب جهت آزادی زندانی فوری

سهم دوم 10 تا 12 سهم سوم الی 2 تا 4 بامداد سهم یازدهم بعد از آن شخص در چه

 

روزی از ایام هفته به دنیا آمده و بعد از آن دوازده ماه مندائی در چه ماهی به دنیا آمده

و بعد نام روحانی مادر طفل بعد از جمع و تفریق طبق جدول ابجد مندایی که بسیار شبه

ابجد در عبری می باشد نام روحانی شخص به دست می آید.

 

قبلا هم ذکر شد که طلسم یا در وجه عام آن علم طلسمات و تتریض آن ربطی به آئین

یا گرایش یا فرقه خاصی ندارد و یک علم یا آموزش کلی است که مختص و محدود به

فرد یا گروه یا منطقه جغرافیایی خاصی نیست.

 

بعضا در مورد تمامی نوع و نحله های علوم خفیه اغراقاتی صورت میگیرد که همه می دانند

از قدیم تاکنون بوده و ادامه یافته است و این علم غریب افتاده است.

 

اما صبی ها رازهایی در خصوص علوم غریبه دارند و از کودکی چیزهایی می اموزند.

باید توجه شود البته و صد البته که در طلسمات صبی به ندرت دیده می شود که از

خطوط مندائی استفاده شود.

 

همچنین نمونه هایی از طلسمات مندایی را دیده که با توجه به مصالحی از ترسیم

و تشریح آنها خودداری شد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.