تعبیر خواب دیدن استخر، معنی استخر در خواب

0

تعبیر خواب دیدن استخر، معنی استخر در خواب

در این مطلب از سایت دعایاب تعبیر خواب دیدن استخر، معنی استخر در خواب را قرار دادیم.تفاسیری قرار داده ایم ان شاءالله مفهوم خواب خود را متوجه خواهید شد . 

تعبیر خواب دیدن استخر، معنی استخر در خواب
تعبیر خواب دیدن استخر، معنی استخر در خواب

تعبیر خواب استخر از دید محمد بن سیرین:

تعبیر خواب استخر و حوض علم و دانش است .تعبیر خواب خود را با آب استخر شستن ، ترک گناه کردن است

تعبیر خواب کل آب استخر را خوردن و لذت بردن ، سلامت در طول عمر است و افزایش مال است

تعبیر خواب استخر از دید منوچهر مطیعی:

تعبیر خواب دیدن استخر خالی ، مشغول شدن به کار بیهوده است تعبیر خواب خود را در آب استخر شستن ، نیت و عمل پاک است و توبه است تعبیر خواب شنا کردن در آب پاک و شفاف ، سلامتی و زندگی با نشاط است

تعبیر خواب شنا کردن در آب ناپاک و کدر ،غم و اندوه است .تعبیر خواب استخر از دید خالد بن علی بن محد العنبری.

تعبیر خواب وضو گرفتن از استخر آب ، رهایی از غم و اندوه است .تعبیر خواب آب خوردن از استخر، رزق و روزی است

تعبیر خواب استخر از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی .تعبیر خواب بدن و لباسش را در استخر شستن ، توبه کردن اهل بیتش از گناه است

همچنین ببینید  دعای بسیار قوی و تجربه شده برای ازدواج و گشایش بخت دختران مجرد 

تعبیر خواب لباس در استخر شستن و چرک زیر آب ظاهر شود ، به علم کار نکردن و به بدی مشهور شدن است .تعبیر خواب کنار استخر سبز بودن ، منفعت بردن از علم خود است

استخر تجسمی است از خواستها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند. استخر به تنهایی چیزی را در خواب بازگو نمی کند مگر آبی که درون آن هست و برای روشن شدن این نکته باید به کلمه آب مراجعه کنید چون صافی و صفا و روشنی یا کدورت و تیرگی آب درون استخر بازگوینده خواب ی است که شما دیده اید.

اگر در خواب استخری خالی دیدید که به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می شوید.

اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می دهید از آلودگی پاک می شوید و به نوشته ابن سیرین از گناهی توبه می کنید.

چنانچه ببینید که در استخری با آب صاف و روشن شنا می کنید عمری با نشاط در پیش دارید و کامروا می شوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود غمی و اندوهی سر راه شما قرار می گیرد.

آب عفن و بد بود بیماری است. اگر کنار استخر سبزه روییده و باغچه ای پر از گل وجود داشت کاری می کنید که سود آن عاید دیگران می شود.

برگرفته از سایت اهنوس

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.