طلسم سوسن غساله-سوسن مرجانه

0

طلسم سوسن غساله-سوسن مرجانه

 

طلسم سوسن غساله-سوسن مرجانه
طلسم سوسن غساله-سوسن مرجانه

در حرم خلیفه بغداد هارون الرشید کنیزی زندگی می کرد به نام (مراجل)که از اهالی هرات که بسیار بد شکل و سیاه و چاق بود اما زاییده همسر خلیفه هارون الرشید با خلیفه هوس باز سرخوش و قمار بازی و شرط بندی می کرد.

 

 

 

 

مراجل را نزد خود خواند از هارون خواست که با وی نزدیکی کند

و  خلیفه مقتدرعباسی هرگز چنین تصور نمی کرد که از ناحیه

همسرش زبیده جنین درخواستی از او شود .

 

زبیده می دانست که هارون بسیار هوس باز است زیرا هارون

کنیزهای زیادی در دربار داشت و دور از چشم زبیده با آنها ارتباط

داشت ، زبیده در صدد انتقام از هارون بود که مراجل را برای نزدیکی

کردن با هارون برای تنبیه هارون به او معرفی کرد و از هارون خواست

که این کار را بکند هارون از این عمل می ترسید و نگران آبروریزی از این

نوع و فرزند نا خواسته بود

اما چاره ای هم نداشت و چند مدت درگیر این موضوع بود و تصمیم

خود را گرفت و زبیده را تهدید کرد و به او متذکر شد که باید صرف نظر

کند اما آتش کینه زبیده شعله ور شده بود و به هر صورت که بود

می بایست این کار انجام گردد در آن زمان پیشگویان در دربار حضور

داشتند و همچنین منجمان زبیده بسیار زیبا بوده و خودخواه از درباریان

امر طلب یاری کرد آنان به ملکه زیبا شخصی را معرفی کردند که 

ساحر قوی بود توانایی انجام طلسم بسیار زیبا جلوه دادن مراجل در 

چشم هارون را داشت.

 

زبیده با زیرکی تمام موفق شد که طلسم را بگیرد و طلسم را در

موهای مراجله قرار گرفت و مراجله در روبروی هارون قرار گرفت

گویا چنان عاشق مراجل شده و لحظه ای بدون او ارام ندارد و بعدها

هارون از مراجله مامون را حامله شد .

 

مامون با همکاری ایرانیان و کاردانی طاهر ذوالیمینین بر برادرش امین

فرزند زبیده غلبه کرد و زبیده را به عزایش نشاند وخیان زبیده پشیمان

شده بود و تا آخر عمر خود را لعن می کرد اما آن طلسم بعد از مراجله

به دست سوسن که نام غساله ای بود که مراجله را غسل داده بود ،

افتاد .

 

سوسن نیز از آن بهره برد و این طلسم معروف گردید و در جایی

به عنوان دعایی و در جایی دیگر طلسم نفش—– می گردد و

نمونه های متفاوت و زیادی از طلسم مذکور در کتب علوم غریبه

قدیم ثبت گردیده و در جایی هم به عنوان دعا ذکر گردیده است.

 

ذکرعرفان سايت ادعيه و اذکار ختومات   www.zekrerfan.com    @zekrerfan

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.