متافیزیک چیست؟

0

فیزیک و متافیزیک چیست؟ 

متافیزیک یکی از شاخه های علوم فلسفه است که در اصل فیزیک در لغت به معنای طبیعت و متا نیز به

معنای بعد می باشد.  کلمه متافیزیک در کنار هم به معنای فوق العاده یا ما بعد طبیعت است که در

    این پست از سایت دعانویسی اسلامی ذکرعرفان به مبحثی کامل تر پیرامون متافیزیک خواهیم پرداخت.

متافیزیک چیست؟

همان طور که در مطالب بالا بیان کردیم متافیزیک به علوم فلسفه برمی گردد که در برخی از موارد

بسیاری از افراد این مطلب را باور ندارند.

متافیزیک
                                                         متافیزیک

پذیرفتن علم متافیزیک به باور و دید هر کسی بستگی دارد.

اگر بخواهیم به طور کامل کلمه متافیزیک را تشریح و بررسی کنیم کار سختی خواهد بود.

بنابراین کتاب های زیادی پیرامون آن تالیف شده اند که با گذشت زمان و با ورود علم جدید فلسفه، این کتاب ها

روز به روز جدیدتر و کامل تر شدند و آثار قدیمی از بین رفتند.

ماهیت اصلی متافیزیک چیست؟

متافیزیک به شناخت جهان کمک می کند و به طور کلی به مسائل طبیعت و ماهیت کلی جهان می پردازد.

در واقع یکی از مهم ترین نکات متافیزیک این است که دو مسئله مهم رئالیسم (که همان ماهیت حقیقی است)

همچنین ببینید  دعای باطل کردن طلسم جدایی مجرب و سریع الاجابه

و ایدئالیسم (که همان ماهیت خیالی است) را در بر می گیرد.

برای درک بهتر و فهمیدن اصل هر چیزی باید به مبدأ یا همان متافیزیک آن مسئله پی برد.

باید بدانیم آیا می توان چیزی را شناخت و فهمید؟

متافیزیک به ماهیت و واقعیت طبیعت و پیرامون آن، رابطه علت و معلول، بحث زمان و مکان جهان و علت وجود

خدا می پردازد و بر آن تاکید دارد.

ممکن است در برخی از نقاط جهان این علم را یک علم رسمی بشناسند و افرادی در این علم تحصیل کنند.

در صورتی که از دید بسیاری از افراد این علم خیلی معتبر و رسمی نیست و سندیت ندارد.

علم متافیزیک
                                                    علم متافیزیک

از متافیزیک چه می‌دانید؟

برخی از افراد تصور می کنند مطلب متافیزیک یک نوع نچورالیسم است.

در صورتی که اینطور نیست و به فراطبیعت گرایی باز می گردد.

این دو واژه ممکن است از نظر لغوی به هم مرتبط باشند اما از نظر فلسفی کاملا با هم متفاوتند.

حتی ممکن است خیلی از افراد از این شیوه در دین استفاده کنند و به دیگران بگویند که از علم متافیزیک برخوردار هستند.

همچنین ببینید  نوشتن طلسم محبت بین دو دوست برای زیاد شدن محبت میان دو دوست

و با بیان مطالبی از جمله نیروهای متافیزیکی، انرژی های مثبت و منفی از دیگران سو استفاده کنند.

توانایی های متافیزیک چگونه هستند؟

همه انسان ها یک بار در زندگی خود حداقل نشانه های متافیزیک یا ماورالطبیعه را تجربه می کنند.

هر کسی با توجه به شرایط و توانایی خود آن را درک می کند که هر کدام نشانه های روحی و روانی هستند.

توانایی ها و نشانه های متافیزیک

  • دیدن رویای صادقه در خواب
  • شنیدن صداهای عجیب و یا علائمی از حضور روح
  • دیدن سایه تاریک در گوشه چشم
  • نشانه های عجیب بعد از مرگ نزدیکان
  • احساس خوشایند به مکان های قدیمی و تاریخی
  • خرابی و قطع شدن بی دلیل لوازم برقی

علم متافیزیک به عالم ارواح برنمی گردد.

و گاهی میتواند علتی مانند انرژی های مثبت و منفی داشته باشد که زندگی همه را تحت تاثیر قرار خواهد

داد و تنها با حواس پنج گانه احساس می شوند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.