تعبیر خواب بستنی خوردن – دیدن بستنی در خواب چه تعبیری دارد

0

تعبیر خواب بستنی خوردن – دیدن بستنی در خواب چه تعبیری دارد

در این بخش از سایت دعایاب تعبیر خواب بستنی خوردن دیدن بستنی در خواب چه تعبیری دارد را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم و تفسیر و تعبیر خواب بستنی و خوردن بستنی و خریدن بستنی و بستنی در یخچال و بستنی زعفرانی و بستنی شکلاتی و کاکائویی و آب شدن بستنی و … که هر کدام تعبیر مخصوص دارد .

تعبیر خواب بستنی خوردن – دیدن بستنی در خواب چه تعبیری دارد
دیدن بستنی در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بستنی زعفرانی,تعبیر خواب بستنی شکلاتی,تعبیر خواب بستنی کاکائویی,تعبیر خواب بستنی آب شده,معنی و مفهوم بستنی در خواب,دیدن بستنی در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب انداختن بستنی روی زمین,تعبیر خواب بستنی ترش

تعبیر خواب بستنی خوردن – بستنی در خواب چه تعبیری دارد:

به تعبیر معبرین غربی دیدن بستنی در خواب بیانگر شانس و یا موفقیت در انجام کارهایی که بر عهده شماست می‌باشد.

تعبیر خواب بستنی خوردن :آنلی بیتون می‌گوید:

خوردن بستنی در خواب، نشانه آن است که در به ثمر رساندن مسئولیت‌هایی که به دوش گرفته‌اید موفق خواهید شد.

اگر خواب ببینید بچه‌ها مشغول خوردن بستنی هستند، نشانة آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می‌یابید.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما بستنی می‌خورید: شانس. فرزندانتان بستنی می‌خورند: در سلامتی کامل بسر خواهید برد.
دشمنان شما بستنی می‌خورند: آن‌ها یک دورة فقر و بدبختی را خواهند گذارند.

همچنین ببینید  طلسم احضار فوری معشوقه از راه دور سریع و مجرب

تعبیر خواب انداختن بستنی روی زمین:

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می‌اندازد، نشانه آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد.

تعبیر خواب بستنی ترش:

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن بستنی ترش در خواب، نشانه آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می‌رسد.

تعبیر خواب آب شدن بستنی:

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بستنی شما آب می‌شود، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید، بازار آن لذت کساد می‌شود.

تعبیر خواب خریدن بستنی:

کتاب سرزمین رویاها: بستنی می‌خرید: خطری در روابط اجتماعی.

برگرفته از سایت اهنوس

*******************************************

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.