تفسیر و تعبیر دیدن باغ و باغچه چیست

0

تفسیر و تعبیر دیدن باغ و باغچه چیست

 

تعبیر خواب باغ انگور,تعبیر خواب باغ میوه,تعبیر خواب باغ سرسبز,تعبیر خواب باغ سیب,تعبیر خواب باغچه,تعبیر خواب باغ انار,تعبیر خواب باغ انگور سیاه,تعبیر خواب باغ وحش

 

تعبیر خواب باغچه به روایت خالد اصفهانی 

اگر دیدید باغچه ای بزرگ زیبا و مملوء از گل ،گیاه و یا درخت را آب میدهید و خود را خرسند می بینید
نشانه ی محبت و لطف بزرگی است که از طرف دیگران شاملتان میشود وباعث ایجاد تغییراتی موثر در زندگیتان میشود در واقع این رویا در اکثر حالات دارای معانی و یا تفسیر های قابل توجه و نیکو است.

 

دانیال نبی : 

اگر بیند در خواب گل و ریحان می‌کشت، دلیل که فرزند صالح بیاورد. اگر بیند در باغ شفتالو می‌کشت، دلیل که او را فرزندی‌اید که زود علم و ادب بیاموزد. اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می‌رسید، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید. اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می‌خورد و از انواع میوه‌ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند. اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می‌خورد، دلیل است زنی توانگر بخواهد و از او مال و نعمت یابد. اگر بیند در باغ کوشک‌ها بود و سبزه‌ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید.

همچنین ببینید  دعاهای قوی و مجرب محبت با میخ سریع الاثر

 

تعبیر خواب باغ میوه 

لیلا برایت می‌گوید : 
مشاهده‌ی باغ در خواب، بیانگر آشنایی با افراد جدید است. اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد. اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.
دانیال نبی: 
اگر بیند باغی داشت یا کسی بدو داد میوه آن باغ می‌خورد، دلیل است زنی مالدار بخواهد و مال او را بخورد. اگر بیند در باغ است و میوه‌ها از درخت بلند بر وی همی افتاد، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد. اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود.

 

لیلا برایت 

این معبر اولین معبری می باشد که معانی مختلفی برای این خواب بیان کرده است. وی اعتقاد دارد که این تعابیر سنخیت بیش تری با این خواب دارد. تعابیر لیلا برایت عبارت اند از :

اگر فردی تنها یک باغچه را در خواب ببیند نشانه ای از این می باشد که شما عاشق فردی خواهید شد.
اگر در خواب خود خواب یک باغچه بسیار کثیف و بهم ریخته را دیدید بدان معنا است که با افرادی ناشایست مشورت می کنید.
کار کردن در باغچه نشانه ای از دقت شما در انجام دادن کار ها می باشد.

همچنین ببینید  طلسم جدایی و سردی چیست؟ چگونه سحر را باطل کنیم ؟

 

جابر مغربی میگوید :

تعبیر خواب آب دادن به باغچه این رویا می تواند به نشانه قدرت و نیرویی باشد که در تو ایجاد میشود و به وجود آمده و بواسطه آن کارهای خیر و نیک و درست زیادی را انجام می دهی اعمالی از تو سر میزند که باعث خشنودی و یا رفاه و اسایش و راحتی دیگران است اگر دیدی مرده ای در حال آب دادن به باغچه با ظرف شلنگ و یا افتابه و …است ، خوب نیست و به نشانه ی خسران مالی بزرگ است

 

تعبیر خواب باغچه میوه,تعبیر خواب باغچه خالی,تعبیر خواب باغچه خشک شده,تعبیر خواب باغچه بدون گل,تعبیر خواب باغچه سبزی,تعبیر خواب باغچه گل سرخ,تعبیر خواب باغچه آب دادن,تعبیر خواب باغچه سبزی خوردن

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.