علوم غریبه و دعای دفع همزاد جن کافر و جن عاشق

0

علوم غریبه و دعای دفع همزاد جن کافر و جن عاشق

 دعای دفع همزاد و دوست بد (‌ بسیار بسیار مجرب )
           دعای دفع همزاد و دوست بد (‌ بسیار بسیار مجرب )

آیا هر انسانی یک همزاد دارد؟

در روایاتی آمده که خداوند متعال به ابلیس فرمود: فرزندى به آدم نمی‌دهم 

جز این که مانندش را به تو دهم، و هر آدمی، هم زاد شیطانى دارد.

 

انواع همزاد:

انواع همزاد‌ها از نظر نوع:
همزاد آتشین (ازنوع آتش)
همزاد بادی (از نوع باد)
همزاد خاکی (از نوع خاک)
همزاد آبی (از نوع آب)

 

انواع همزاد‌ها از نظر خلق و خو :

همزاد خوب :
این نوع همزاد خوبی‌ها و نیکی را به شخص برابر خود جاری می‌کند.

 

همزاد بد:
این همزاد بدی‌ها را به سمت شخص برابر خود می‌آورد.

 

همزاد برابر:
این نوع همزاد رفتار و خلق و خویی همانند و برابر با شخص دارد و هیچ

تاثیری بر زندگی او ندارد.

 

این همزاد چیست؟

این نوع جن همیشه در کنار انسان‌ها فقط می‌تواند زندگی کند، ولی نه قابل رویت

است و نه قابل احساس و کاری هم به کار آدم ندارد تا زمانی که انسان برای آن

همچنین ببینید  دعای قرآنی و ذکر برای بچه دار شدن قوی و مجرب

مشکل درست کند و با گرفتن دعای دفع همزاد بد قوی، از ما دور می‌شود و یک

مدت دورادور منتظر است تا دعا از شما دور شود و بتواند به جایگاه خود برگردد.

 

نوشتن دعای دفع همزاد بد قوی، کار هر کسی نیست و باید قدرت و توانایی

نوشتن آن دعا را داشته باشد

تا اثر کند. یعنی اگر دعانویس قدرت کافی در مبارزه با همزاد بد را نداشته باشد،

شکست می‌خورد و همزاد بد قویتر می‌شود و بدتر با شما دشمنی می‌کند.

 

حتما باید دقت کنید که دعانویس شما پیشینه قوی داشته باشد و پدر و اجداد

آن‌ها هم اینکاره بوده باشند.

به این صورت قدرت بیشتری پیدا می‌کند.آمده است که اگر دعا نویس سادات

باشد بهتر اثر می‌کند.

 

ذکرعرفان سايت ادعيه و اذکار ختومات      www.zekrerfan.com       @zekrerfan

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.