تعبیر خواب انگشتر و نشانه انگشتر در خواب چیست

تعبیر خواب انگشتر و نشانه انگشتر در خواب چیست

0

تعبیر خواب انگشتر و نشانه انگشتر در خواب چیست

 

تعبیر خواب انگشتر طلا,تعبیر خواب انگشتر نقره,تعبیر خواب انگشتر نگین دار,تعبیر خواب انگشتر طلا برای زن متاهل,تعبیر خواب انگشتر عقیق,تعبیر خواب انگشتر طلا حضرت یوسف,تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد,تعبیر خواب انگشتر فیروزه

تعبیر خواب انگشتر

 

تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق(ع)

انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است :
قدرت و سلطنت
زن
فرزند
مال
انگشتر زرین نیک است .
اگر زنی خواب ببینید که انگشتر نگین دار خود را گم کرده است یعنی اینکه جاه و مقامش از بین خواهد رفت و یا اینکه فرزند و یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف خواهد شد. و اگر آن زن حاکم یا مقامی داشت مقامش را از دست خواهد داد.

 

انگشتر در دست کسی کردن 

اگر در خواب انگشتری را در دست کسی قرار دهید نشانه این است که ذاتا وفادار هستید. این خواب، حاکی از آن است که بر سر قول هایی که به دیگران می دهید می مانید و همیشه نسبت به احساسات، خود صادق هستید و مردم نیازی به نگرانی از بابت اینکه مبادا به آنها خیانت کنید، ندارند. شما، ذاتا فرد خوبی هستید و این خوبی بازتاب بیرونی دارد.

همچنین ببینید  دعای رفع بیماری های پوستی مجرب و قوی سریع الاثر

 

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه لوک اویتنهاو

تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر نشانه دام و تله است.
تعبیر خواب انگشتر افتخار و آرامش خاطر است.
دیدن خواب پیدا کردن انگشتر نشانه اختلاف است.
دیدن انگشتری گرانقیمت در خواب تعبیرش ازدواج موفق است.
تعبیر خواب خریدن انگشتر نامزدی است.
تعبیر خواب گم کردن انگشتر نشانه جدایی و طلاق است.
حلقه ازدواج : دوستی
گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش
هدیه گرفتن : خوشبختیخانوادگی، وفاداری

 

 

معنای دیدن رویای حلقه ازدواج 

اگر در خواب یک انگشتر و یا حلقه ازدواج و نامزدی ببینید نشانه سعادت در رابطه فعلی تان است. این خواب نشانه خوبیست و نشان می دهد رابطه شما ماندگار بوده و برایتان لذت و شادی زیادی، به همراه می آورد و شما مورد محبت، عشق و مراقبت قرار خواهید گرفت.

 

 

حضرت دانیال (ع) می گوید 

چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد . اگر ببیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد . یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد . اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتر . اگر ببیند که در مسجد یا در نماز یا در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن شخص بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت شود و جمله هم بر این قیاس باشد . اگر ببیند که انگشتری سلطان به وی داد ، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد

همچنین ببینید  طلسم بخت گشایی در 14 روز برای باز شدن سریع بخت بسته

 

تعبیر انگشتر طلا,تعبیر انگشتر نگین دار,تعبیر انگشتر عقیق,تعبیر انگشتر نقره,تعبیر انگشتر فیروزه,تعبیر انگشتر طلا هدیه گرفتن,تعبیر انگشتر شکسته,تعبیر انگشتر در فال قهوه

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.