تعبیر خواب تلفن و زنگ زدن تلفن – تعبیر صحبت کردن با تلفن در خواب

0

تعبیر خواب تلفن و زنگ زدن تلفن – تعبیر صحبت کردن با تلفن در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا دعایاب تعبیر خواب تلفن و زنگ زدن تلفن تعبیر صحبت کردن با تلفن در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب تلفن و حرف زدن با تلفن و تلفن شکسته و خراب و خریدن و فروختن دستگاه تلفن و تلفن بی سیم و تلفن زدن به دیگران هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را بخوانید که کاملترین تعبیر خواب تلفن را قرار دادیم .

تعبیر خواب تلفن و زنگ زدن تلفن – تعبیر صحبت کردن با تلفن در خواب
تعبیر خواب تلفن و زنگ زدن تلفن

تعبیر خواب تلفنی حرف زدن,تعبیر خواب تلفنی حرف زدن با مرده,تعبیر خواب تلفنی قم,تعبیر خواب تلفنی در مشهد,تعبیر خواب تلفنی در تهران,تعبیر خواب تلفنی حرم امام رضا,تعبیر خواب تلفنی ,تعبیر خواب تلفنی حرف زدن با عشق قدیمی,تعبیر خواب جواب دادن به تلفن,تعبیر خواب تلفن شکسته و خراب,تعبیر خواب خریدن و فروختن تلفن,معنی و مفهوم تلفن در خواب

تلفن وسیله ای ارتباطی است با استفاده از این گونه وسایل ارتباط جمعی می‌توان از احوال اطرافیان آگاه شد.

اگر از تلفن و وسایل ارتباط جمعی زیاد استفاده نمی‌کنید و آن‌ها را در خواب خود دیدید می‌توان تعبیری بیان کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید تلفن دیدار دوستان و عزیزان است.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن تلفن در خواب، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که به کسی تلفن می‌کنید، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری احتیاج به کمک دارید.

همچنین ببینید  علائم گنج داخل سنگ و دفینه داخل سنگ ساروجی

اگر در خواب کسی به شما تلفن کند، به معنای آن است که شما درصدد هستید تا کاری را انجام دهید اما عده‌ای با شما مخالفت می‌کنند.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن تلفن در خواب، نشانه آن است که با بیگانگانی آشنا می‌شوید که موجب سرگردانی شما خواهند شد.

تعبیر خواب مکالمه تلفنی:آنلی بیتون:

اگر زنی خواب ببیند با تلفن صحبت می‌کند، نشانه آن است که رقبای حسود فراوانی خواهد داشت، اما بر تمام آن‌ها پیروز می‌شوید.

اگر زنی خواب ببیند به هنگام مکالمه تلفنی، صدای کسی را که آن سوی خط است به درستی نمی‌شود، نشانه آن است که با بدگویی‌های شرورانه دیگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهد.

تعبیر خواب تلفن شکسته:منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تلفن شکسته و خراب شکست عاطفی است. چنانچه در خواب ببینید تلفن شکسته‌ای دارید یا گوشی را برمی دارید صدایی نمی‌شنوید بین شما و کسی که مورد توجه شماست مفارقت می‌افتد یا کدورت حاصل می‌شود.

برگرفته از دعا سایت

******************************

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.