تعبیر خواب سیب و سیب کرم زده – تعبیر سیب روی درخت در خواب

0

تعبیر خواب سیب و سیب کرم زده – تعبیر سیب روی درخت در خواب

در این پست از سایت دعایاب تعبیر خواب سیب و سیب کرم زدهتعبیر سیب روی درخت در خواب را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب سیب و سیب سبز و نرسیده و کال و سیب قرمز و زرد و چیدن سیب از درخت و سیب فاسد و خراب و سیب ترش و سفید …

تعبیر خواب سیب و سیب کرم زده – تعبیر سیب روی درخت در خواب
تعبیر خواب سیب و سیب کرم زده – تعبیر سیب روی درخت در خواب

تعبیر خواب سیب زمینی,تعبیر خواب سیب سبز,تعبیر خواب سیب قرمز,تعبیر خواب سیب زمینی سرخ شده,تعبیر خواب سیب حضرت یوسف,تعبیر خواب سیب قرمز,تعبیر خواب سیب دادن به دیگران,تعبیر خواب سیب زرد برای زن باردار,تعبیر خواب چیدن سیب از درخت,تعبیر خواب سیب قرمز و سیب سفید,تعبیر خواب سیب فاسد و خراب

معنی سیب در خواب :

اگر در رویا سیب را قرمز و همراه با شاخ و برگ سبز براق ببینید تعبیری بسیار فوق العاده خواهد داشت. اگر در خواب سیب فاسدی را مشاهده کردید و سپس آن را خوردید این خواب نشانه خوبی نخواهد داشت ولی در مورد نتیجه آن در بیداری خیلی هم نگران نباشید تقدیر شما دست خودتان است.

صبور باشید و قدرت خود را باور داشته باشید همه راه‌ها برای پیشرفت شما باز است. اگر شما سیب رسیده ای را بر درخت مشاهده کردید اوقاتی که در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی طی خواهد شد و به همه آرزوهای خود خواهید رسید پس به این فکر کنید که در زندگی خود چه می‌خواهید.

خواب سیب سبز نشان از رابطه و عشقی جدید دارد که در آینده به وجود می آید. خواب سیب زرد نماد ثروت و مال فراوان است و رنگ آن هر چه زردتر باشد ثروت نیز بیشتر است.تعبیر خواب سیب سیاه نشان از وجود بیماری جدی است.
اگر در خواب سیب گندیده ببینید نشان از آن دارد که فرصت خود را برای معامله و رسیدن به سود کاری از دست داده اید.
سیب ترش و بد بو و کال نیز درخواب همین تعبیر را دارد. بهتر است بعد از دیدن این خواب تصمیمات کاری خود را مجددا بررسی کنید.

همچنین ببینید  تعبیر خواب بازگشت معشوق قدیمی – تعبیر برگشتن معشوق از سفر در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده‌اند اما این درست نمی‌تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.
دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می‌دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می‌دهد.

سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد.

نوشته‌اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزویی را در دل می‌پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می‌دهد.

به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین:

تعبیر سیب سبز، فرزند می‌باشد. تعبیر سیب سرخ، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌باشد. اگر ببینی سیب سرخی را از درخت چیده و خوردی، صاحب فرزند دختر می‌شوی.

تعبیر سیب سفید، سود و منفعت از طرف بازرگانان می‌باشد. اگر ببینی سیب سفید را به دو نیم کرده‌ای، از شریک خودت جدا می‌شوی. تعبیر سیب زرد و ترش، رنج و بیماری می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون:

دیدن سیب قرمز به درختان سبز، نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد. اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می‌خورید، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت.

پست های مرتبط

اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می‌زنید، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید.
اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، نشانه آن است که کوشش‌ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید.

اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می‌کنید. اگر خواب ببینید سیب‌ها بر زمین افتاده‌اند، نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می‌دهند

تعبیر خواب به روایت کرمانی:

تعبیر سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده اگر ببینی سیب ترش می‌خوری، خبر ناخوشایندی می‌شنوی و اگر ببینی سیب شیرین می‌خوری، خبر خوش میشنوی.

تعبیر خواب به روایت امام صادق:

دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.فرزند، منفعت، بیماری، کنیزک، مال و خواسته ونعمت، فرمانروایی، همت اهتمام بیننده، خیر غایب و حاضر

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال:

تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت می‌باشد، ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر «پادشاهی» سیب را در خواب ببیند، تعبیرش حکومت می‌باشد، یا اگر بازرگانی سیب را ببیند، تعبیرش تجارت او می‌باشد، شغل‌های دیگر نیز به همین صورت است،‌‌‌‌‌ اگر ببینی سیب داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در شغلی که هستی سعی و همت داری.

همچنین ببینید  دعای سریع الاجابه درمان بیماریهای سخت و لاعلاج مجرب

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی:دیدن سیب از خویشان خود شاد شود.

تعبیر خواب به روایت یونگ: دیدن اینکه سیب‌هایی روی درخت می‌رویند در خواب، سمبلی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است.

پاداش‌هایی برای شما در راه است. این گفته‌ی مشهور را در نظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث می‌شود که شما مریض نشوید و کارتان به دکتر نیفتد» که ممکن است بیانگر این باشد شما نیاز دارید که بیشتر مراقب سلامتی تان باشید.

شاید شما نیاز دارید به دکتر بروید.خواب دیدن اینکه شما یک سیب می‌خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است.
دیدن سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است.دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این است که هرچه که برایش تلاش می‌کنید و هدفتان است ممکن است کامل نشده باشد.

(به طور کامل به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد)، و حتی برای شما مضر باشد. ممکن است بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت:

خوردن سیب در خواب، نشانه وقوع اتفاقات خوشایند است.دیدن سیب كرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه است. دیدن سیب بر روى درخت، نشانه‏ پیشرفت و موفقیت در كارها است.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها:

دیدن سیب در خواب نشانه آنست که پول فراوانی بدست میآورید و خوشبخت خواهید شد .اگر در خواب ببینید که سیب شیرین می خورید نشانه آنست که پول و وقایع بسیار خوشایند برای شما به دست میاید

 برگرفته از سایت ملکوتی ها

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.