انگشتر موکل دار

انگشتر موکل دار موکل و یا وکیل خود برای سپردن کاری به او که عامیانه موکل گفته می شود اما باب انگشتری موکل دار – آیا انگشتر موکل…

طلسم جدایی

طلسمات جدایی طلسم جدایی برای ایجاد تفرقه ، جدایی و دشمنی بین دو نفر به کار می رود و برای جدایی حلال و حرام ، تفرقه بین زن و شوهر…

چشم زخم چیست؟

چشم زخم چیست؟ دعای چشم زخم از حادثه های است که از نظر علمی ثابت شده که واقعا وجود دارد و اثرات بدی روی زندگی شغل و خیلی چیزها اثر…