حصار چیست – خواص حصار در برار طلسم جادو و چشم زخم

0

حصار چیست – خواص حصار در برار طلسم جادو و چشم زخم

در این پست از سایت دعایاب حصار چیست خواص حصار در برار طلسم جادو و چشم زخم را قرار دادایم تا از بلا و چشم زخم دور باشید حصار طوری عمل میکند که  هیچ گونه طلسم و جادو  و چشم زخم که از طرف  انسان های حسود با افکار شیطانی که چشم پیشرفت شما را ندا رند دیگر بر شما اثری ندارد.

حصار چیست – خواص حصار در برار طلسم جادو و چشم زخم
حصار چیست – خواص حصار در برار طلسم جادو و چشم زخم

خواص حصار,خواص حصار اعظم,خواص دعای حصار,خواص دعای حصار اعظم,خواص دعای هفت حصار , خواص حصار در برار طلسم جادو و چشم زخم,خواص حرز هفت حصار,خواص طلسم حصار, جلو گیری از طلسم جادو و چشم زخم ,محافضت از از اسیب های جن و همزاد  , محافضت از حمله های ناگهانی بختک اجنه در هنگام خواب  ,محافضت از شر نحسی و بد شانسی  ,دفع بلایا و دفع آزار دفع چشم

حصار چیست:

 همانطور که از معنای حصار پیداست مانعی هست در برابر ورود موكلين شيطاني ، موكلين طلسمات و اجنه که نزدیک انسان نشوند و صدمه ای به انسان نزنند حصار یاحصار بندی یک شخص؛ یک نوع دعا و طلسم هست که از شخص،در مقابل هرگونه شر ، سِحر ، طلسم و جادو ، افسون ، چشم زخم و… محافظت میکند و مثل یک دیوار عظیم و یک سِپَرِ محافظ عمل میکند.

 چه افرادی باید دعای حصار انجام بدن؟ کسانی که باطل سحر و یا پاکسازی انجام داده اند برای محافظت از دوباره طلسم شدن یا کسانی که چله بری یا دفع همزاد برایشان انجام شده است و یا کسانی که مشکلاتی در زندگی دارند ،

مشکل در کار ، بدبیاری و بدشانسی ، نحسی درزندگی و طالعشون هست ، مشکلات در روابطشون دارند ، کسانیکه تحت حمله سِحر و جادو هستند ودشمن و بدخواه زیاد دارند.

خاصیت حصار:

دفع زخم و طلسم / دفع و پیشگیری از سحر و طلسم / محافظت در برابر همزاد و قرین دفع اجنه/ ترس گشایش امورات روزمره از بین بردن چشم زخم و چشم نظر

تقویت اعتماد به نفس و اراده دفع وپیشگیری از سحر/دفع اضطراب و رفع  بیخوابی/جهت ارتباط/جلوگیری و حفاضت از طلسم/محافت از شخض پاک سازی شده

جلو گیری از طلسم جادو و چشم زخم/محافضت از از اسیب های جن و همزاد / محافضت از حمله های ناگهانی بختک اجنه در هنگام خواب /محافضت از شر نحسی و بد شانسی /دفع بلایا و دفع آزار دفع چشم.

بر گرفته از سایت دعا شفا

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.